Ett av de større byggeprosjektene i Nord-Norge i år, er Hålogalandsbrua, like nord for Narvik. Her har Celsa Armeringsstål AS levert armeringsstål.

God produksjon ved Celsa i mai

7 July, 2014 17:34 Del Del Del

Det var full produksjon i valseverket ved Celsa Armeringsstål AS i mai, også på fire av de fem «røddagene».

– Vi retter en stor takk til de ansatte, som sto på og jobbet på disse dagene. Det var alle røddager, med unntak av 1. mai, sier salgssjef Halvard Meisfjord ved Celsa Armeringsstål AS.

Han forteller at de har hatt noen produksjonsutfordringer i første kvartal, og med dette har de tatt igjen litt tapt produksjonsvolum.

– Den milde vinteren og bra aktivitet har gitt brukbar etterspørsel i de nordiske land, totalt sett. I tillegg har vi lyktes godt med satsingen på lavkarbon valsetråd, sier han.

Meisfjord forteller at Celsa sitt ferdigvarelager nå fungerer etter målsettingen. Derimot er prisene i markedet lave.

Stålprisene i Europa har hatt generelt nedadgående trend hele tiden siden årsskiftet. Det er en utfordring, sier han.

 

Se notisen i pdf-versjon fra siste Gule Sider:

GSnr3_s19_2014

Del Del Del