Opplærings- og HMS-koordinator ved Celsa Armeringsstål AS og innsatsleder og røykdykker Ole Martin Jacobsen, her foran skapet med blant annet hjertestarter. Et viktig instrument å ha på pletten når det skjer noe.

Godt at hjelpen er nær

18 april, 2011 12:52 Del Del Del

Opplærings- og HMS-koordinator Tore Aasen på Celsa Armeringsstål AS i Mo Industripark er glad for at hjelp aldri er langt unna når alarmen går. Industrivernet i Mo Industripark har 24-timers beredskap 365 dager i året. Når alarmen går rykker de ut fra sin lokalitet ved hovedporten.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Det er fint med en samarbeidspartner som er oppdatert og som vi kan konsultere. Det er flott at man har noen som er oppdatert på de ferskeste påbud og forskrifter. Og ikke minst; de er lett tilgjengelig døgnet rundt. Spørsmål, hva som helst, – de er der, sier Tore Aasen hos Celsa.

– På grunn av måten vi er organisert på i egen bedrift er det ikke ledere til stede på alle skift. Er det noen som svimer av eller brenner seg, – da er det betryggende å ha MIP Sikkerhetssenter her, sier han.

De seinere årene har Celsa vært forskånet fra alvorlige ulykker. Det er målrettet arbeid som ligger bak dette.

– Vi er tidlig ute og avgrenser hvis noe skulle skje. For eksempel er alt her bygd slik at det er godt skjermet. Vi har gode nødprosedyrer, mener Aasen.

– Når alarmen går er folkene fra MIP Sikkerhetssenter og våre egne først ute. To-tre minutter, så er de der. Deretter kommer eksternt utrykningspersonell, som naturlig nok har litt lengre vei, sier Aasen.

Alarmer blir det uansett

– Damp, støv og vann påvirker detektorene. Vi har vel en 12 til 15 utrykninger i året, som ikke er noe høyt tall i vår type virksomhet. Det er bedre 15 ganger for mye enn en for lite, avslutter Tore Aasen.

 

Del Del Del