– En av mine oppgaver er å arbeide ovenfor sentrale myndigheter for å tilrettelegge for en framtidsrettet, miljøvennlig industri hvor vi er først ute med de gode løsningene, skriver fylkesråd for næring, Mona Fagerås, i denne kronikken.

Grønn industri i Nordland

18 april, 2016 16:31 Del Del Del

 

Kronikk

Mona Fagerås, SV

Fylkesråd for næring, Nordland Fylkeskommune

 

Som fylkesråd for næring i Nordland har jeg siste halve året vært så heldig å bli kjent med den imponerende industrien i Nordland. Denne industrien har vært i front for teknologisk utvikling og miljømessig bærekraft lenge før «Det grønne skiftet» ble allemannseie. Mine besøk i Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, Glomfjord og Nesna har gitt meg mye kunnskap om den strategiske tenkingen i nordlandsindustrien.

 

Klimaendringene er den største globale samfunnsutfordringene verden står ovenfor og vi vet at vi må begrense forbruk. Like viktig er det at det vi forbruker må produseres på mest mulig miljøvennlig måte. Vi skal fortsatt bygge hus, bruer, veger og jernbaner, produsere miljøvennlige biler, og forhåpentlig mer miljøvennlige fly, båter, PCer, mobiltelefoner.
Industriaktørene i Nordland har lært meg at «det grønne skiftet» ikke bare er prat. Det er langsiktig strategi og store investeringer. Dette er bedrifter som hver dag konkurrerer i et internasjonalt marked. De er hjørnestensbedrifter med stor verdiskaping – i 2015 omsatte industrien i Nordland for hele 19 mrd. Kroner. Den moderne kraftforedlende industrien er høyteknologisk, energi- og miljøeffektiv, og er bevisste på at dette er vegen for å være konkurransedyktige.
Et eksempel er Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana, Nordens største gjenvinningsbedrift, som resirkulerer skrapjern med den mest miljøvennlige teknologi verden kjenner. Dette investerte de i lenge før «det grønne skiftet» ble et nyord. De lager produkter vi trenger blant annet til bygninger, veger og broer.
Men vi er ikke i mål. I Nordland gjennomføres det i dag flere satsinger knyttet til gjenvinning, energieffektivitet og reduksjon av utslipp. Store investeringer gjøres for at det som tidligere var biprodukter/avfall i hovedproduksjonen skal bli innsatsfaktorer i ny lønnsom industri. Det er derfor gledelig at det fokuseres på disse mulighetene i flere av våre industrimiljøer i Nordland. Det være seg Mo Industripark sitt fokus på å bli en miljøsertifisert industripark eller Alcoa sitt fokus på biprodukter fra egen aktivitet. Hydrogen kan bli blant de viktigste energibærerne for fremtida. I Glomfjord ligger alt til rette for grønn produksjon av hydrogen, til industri og transport i Nordland.
Et av suksesskriteriene til vår grønne industri er det gode samspillet mellom industri og politikk. I dette samspillet bør politikere utfordre industrien med miljøkrav. Industrien utfordrer oss igjen på rammebetingelser som gjør det mulig å nå kravene.

Det er ikke fylkeskommunen som bestemmer over alle industriens rammebetingelser. Men noe bestemmer vi selv, og det som avgjøres andre steder må vi ha ambisjoner om å påvirke. Fylkestinget sluttet seg i mars til fylkesrådets plan for å bruke vår innkjøpsmakt til å redusere miljøavtrykket. Dette er gode nyheter for eksempelvis Celsa. Vi kan nå stille krav om at armeringsstålet i våre byggeprosjekter skal være produsert miljøvennlig. Her er Celsa i verdenstoppen.

 

 

Nordland har mye fornybar energi gjennom vannkraften vår. Min ambisjon er at vi skal få mer ut av dette fortrinnet etter Paris-avtalen. I EUs fornybardirektiv pålegges landene å utstede opprinnelsesgarantier for produksjon av fornybar kraft. Intensjonene er gode, men ordningen har noen klare svakheter. I dag gis det mulighet til å selge garantier for mer fornybar kraft enn man faktisk har kjøpt. Det har ført til at nesten alle de norske garantiene har endt opp utenfor Norges grenser. Dette resulterer i at IT-selskaper som vil etablere datalagringsparker og bruke norsk fornybar kraft like godt kan gjøre det i Danmark, som i Nordland. De kjøper bare norske garantier, til en billig penge. Dette må vi gjøre noe med!

 

En av mine oppgaver som fylkesråd for næring er å arbeide ovenfor sentrale myndigheter for å tilrettelegge for en framtidsrettet, miljøvennlig industri hvor vi er først ute med de gode løsningene. Jeg og resten av fylkesrådet i Nordland har store ambisjoner på vegne av Nordlands industri. Vi ønsker at den skal vokse videre, og at grønn industri også i framtida er blant våre viktigste næringer.

Del Del Del