Tag Archive: fylkesråd Mona Fagerås

  • 18 april, 2016

    «Det grønne skiftet er ikke bare prat, men en langsiktig strategi og store investeringer» er noe av det fylkesråd for næring, Mona Fagerås, skriver i denne kronikken.