Tag Archive: fylkesråd Mona Fagerås

  • 18 april, 2016

    “Det grønne skiftet er ikke bare prat, men en langsiktig strategi og store investeringer” er noe av det fylkesråd for næring, Mona Fagerås, skriver i denne kronikken.