F.v.: Prosjektleder ved Nord Universitet, Krister Salamonsen, og forretningsutvikler i Mo Industripark AS, Fredrik Lundestad.

Grønn omstilling gjennom INDIGO

12 desember, 2023 12:36 Del Del Del

INDIGO er et omfattende prosjekt, som i 2021 ble tildelt 28 millioner kroner fra Forskningsrådet. Det er fortsatt mulig for Nordlandsbedrifter som ønsker å styrke egen innovasjonsevne og kompetanse å gå inn som partnere i prosjektet.

INDIGO står for «Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling». Det er et prosjekt som ligger under Forskningsrådets Kapasitetsløftprogram, og er et av åtte prosjekter som fikk midler.

– Det er mye prestisje rundt programmet og vanskelig å komme gjennom nåløyet. Når utlysningen kommer, konkurrer hele landet om midlene. I 2021 var det kun 8 av 39 prosjekter som ble tildelt midler, forteller prosjektleder Krister Salamonsen ved Nord Universitet.

Dette er første gang et prosjekt i denne størrelsesordenen har blitt gjennomført på Helgeland.

– Jeg har hørt at det aldri er blitt tildelt så mye midler fra Forskningsrådet til et enkeltprosjekt på Helgeland. Dette er virkelig en «big deal», sier Salamonsen.

– Vi er tildelt 28 millioner kroner fra Forskningsrådet og prosjektet har et totalbudsjett på 42 millioner over 6 år fra 2022-2028, forteller Salamonsen.

Forskningsprosjekter skal som hovedregel inkludere bedriftspartnere.

– Som prosjektleder er jeg svært takknemlig for at sterke næringsaktører i regionen støtter opp om og bidrar inn i INDIGO. Uten denne støtten hadde vi aldri nådd opp i den nasjonale konkurransen, sier Salamonsen.

Nord Universitet skal i samarbeid med SINTEF Helgeland, Nordlandsforskning, Kunnskapsparken Helgeland, Rana Gruber, Mo Industripark, Nexans og Alcoa, utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter. Videre skal de utvikle eksisterende og nye utdanningstilbud som imøtekommer næringslivets behov, samt utarbeide strategier for grønn vekst.

INDIGO har også som mål å bidra til å styrke kompetansemiljøet og kapasiteten i regionale forskningsmiljø på Helgeland. Dette vil styrke industriens forutsetninger for å lykkes i den grønne omstillingen. Det er også en viktig bonus at regionen blir enda mer attraktiv med sterke kompetansemiljøer.

– INDIGO vil styrke og utvide forskningsmiljøene. Med denne kapasitetsøkningen er de bedre rustet til å bistå næringslivet og konkurrere om midler til eksempelvis Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), forteller Salamonsen.

– Med INDIGO som springbrett er regionen nå i en posisjon hvor vi kan konkurrere om de tyngste og mest prestisjetunge programmene i Forskningsrådet, sier Salamonsen.

Er på utkikk etter nye partere

INDIGO er en arena hvor forskere og industrirepresentanter sitter sammen, for å identifisere problemer og finne løsninger på disse gjennom prosjekter, kompetansetiltak eller utdanningstilbud. Mo Industripark har vært partner siden offisiell oppstart av prosjektet.

– Vi er partner i INDIGO og har muligheten til å fremme enkeltprosjekter fra bedrifter i Mo Industripark og inkludere dem i INDIGO. Vi oppfordrer bedrifter i parken til å ta kontakt med oss hvis de har et prosjekt de ønsker å utvikle, sier forretningsutvikler Fredrik Lundestad i Mo Industripark.

INDIGO er fleksibel når det gjelder valg av tema, så lenge det faller innenfor kategoriene innovasjon eller bærekraft.

– Hvis du ønsker å akselerere utviklingstempoet, forbedre resultatene, effektivisere prosesser, utfordre grensene, øke inntjeningen, eller utforske muligheter for effektivisering, kan du ta kontakt for å diskutere muligheten for å initiere et prosjekt og innlemme det helt eller delvis i INDIGO, oppfordrer Lundestad.

Det gjelder også for bedrifter utenfor Mo Industripark, Mo i Rana og Helgeland.

– Det er viktig å understreke at dette prosjektet ikke er begrenset til hverken Mo i Rana eller Helgeland. Dette er et samarbeidsprosjekt i regionen som strekker seg fra Nord-Helgeland til Salten, avslutter Salamonsen.

Ønsker du å vite mer om INDIGO?

Les mer på www.indigoweb.no

Del Del Del