Besøk fra Klima- og miljødepartementet, med lokale deltakere. Her er statssekretær Lars Andreas Lunde andre fra venstre og rådgiver Ingeborg Mork-Knutsen tredje fra venstre.

«Grønt næringsdepartement» besøker MIP

2 mai, 2016 11:10 Del Del Del

Tirsdag 3. mai hadde Mo Industripark AS besøk av statssekretær Lars Andreas Lunde og seniorrådgiver Ingeborg Finstad fra Klima- og Miljødepartementet.

På programmet sto rammevilkår for grønn industri. Markedssjef Jan Gabor presenterte MIP Bærekraft og ambisjonene om å bli en grønn industripark i verdensklasse. Videre ble ny hovedflyplass for Helgeland og ny dypvannskai presentert som viktige forutsetninger for å styrke Mo Industripark som industriklynge, og for å få en grønn næringsutvikling i regionen.

Klima- og miljødepartementet er et viktig departement for norsk industri, og har blant annet ansvaret for ekspertutvalget for grønn konkurransekraft samt oppfølging av Parisavtalen. Parisavtalen vil få stor betydning for både norsk klima- og industripolitikk, og derved også for virksomheten i Mo Industripark.

Statssekretær Lunde beskrev departementet som «et grønt næringsdepartement», og var imponert over arbeidet som gjøres ved Mo Industripark, og ikke minst omfanget av aktiviteten som skjer her.

Del Del Del