Lower row, from left: Bjørnar Lillerødvann, Lars Hoff, Kai Slettvold, Hans Gunnar Jensen, Knut Hatlen, Magnus Hines and Gøran Søderstrøm. Upper row, from left: Erling Remy Pedersen, Ole Johnny Hagen, Thor Btattli, Per Fagermo, Heiki Storbakk, Marianne Lillerødvann and Raymond Rondestveit.

Grotnes Steel AS: Nytt navn spisser markedsprofilen

22 mars, 2015 14:58 Del Del Del

– Dette er en presisering og spissing av det vi holder på med, og vi ønsker å fokusere på vårt produkt, på stålet og skjæringen. Vi tar tilbake vår gamle logo og endrer samtidig firmanavnet slik at vi                     knytter oss tettere opp mot vår historie og vår virksomhet.

Dette sier daglig leder Knut Hatlen i Grotnes Steel AS.

Selskapet har fortsatt samme eierne, og de er fortsatt en del av Mirasgruppen. Den utgjør i dag tre selskap; Miras Solutions AS og Grotnes Steel AS i Mo Industripark, samt Nomako AS som er lokalisert på Vestlandet.

– Historien til bedriften er spesiell, og vi ønsker å trekke denne fram igjen.

Ideen til logoen er knyttet til den kjente statuen av «Tenkeren». Vi liker den, og alle i bedriften identifiserer seg med ideen som er knyttet til logoen.

For oss er det naturlig at vi finner tilbake til vårt egentlige fokus, ikke minst nå som det er blitt en god del usikkerhet innenfor olje- og gassbransjen. Vi mener det er positivt for oss å spisse vår profil, slik at det ikke er noen tvil om hva vi står for i markedet, sier han.

De to andre Miras-bedriftene har en annen innretning på sin produksjon, og de opererer derved også i andre markeder. Strategien for Grotnes Steel AS er også klart forskjellig fra de to andre bedriftene.

– Derfor var det også naturlig at vi nå fokuserte sterkere på vår egenart, sier Knut Hatlen.

Til våren skal den nye logoen komme opp på veggen. De har startet et prosjekt for å finne den beste plasseringen, samt hvilke materialer som vil fungere best.

– Vi har knyttet kontakt med Polarsirkelen videregående skole for om mulig å gjøre dette til en oppgave for elever. Det tror vi kan være en fin utfordring for dem, sier han.

 

Stadig utvikling

En av bedriftens store fordeler i markedet er at de har klart å ligge i forkant av utviklingen i forhold til de krav som kunder og myndigheter stiller.

– Det er en utfordrende oppgave, og det er samtidig spennende og givende, sier Knut Hatlen.

Han mener det gjør at bedriften stadig er i endring og makter å møte nye utfordringer.

Den store ordren de nylig fikk for levering av «clamp connectors» til Angola kom delvis som resultat av deres utviklingsarbeid.

– Vi har startet samarbeid med det svenske selskapet Scana Steel Components AB, som leverer smidd stål. Gjennom en lengre prosess har de klart å innfri våre svært strenge krav til kvalitet og andre spesifikasjoner. Nå kommer alt stålet til Angola-ordren derfra, hele 670 tonn, sier Knut Hatlen.

Han forteller at de har besøkt bedriften, som ligger i Bjørneborg ved Väneren, sammen med Aker Solutions, noe som har ført til at Scana har fått nye ordrer via Grotnes Steel.

– De har vist seg å være svært samarbeidsvillig, fleksible og smidige, slik at de kunne møte våre ekstreme krav, sier han.

Scana har et verk med passe størrelse for leveranser til Grotnes Steel. Det gjør at de er i stand til å omstille seg raskt når det er behov for endringer.

Hovedleverandøren gjennom mange år for Grotnes Steel, det tyske selskapet Reiner Brach, har sett at de har fått til dette samarbeidet med Scana. De har nå besøkt Grotnes her på Mo for å følge dem opp som kunde, samt avklare hvordan også de kan innfri de nye kravene som kundene til Grotnes stiller.

– Det er en klar fordel for oss at vi har to solide, dyktige leverandører av Grotnes-stål, sier Hatlen.

Reiner Brach er et selskap Grotnes har hatt samarbeid med helt siden det ble slutt på slabsproduksjonen på Mo, etter omstillingen for 25 år siden. Gjennom flere år kjøpte de over 2000 tonn stål derfra.

 

Grotnes-stålet

På verdensmarkedet har kvaliteten på stålet som Grotnes bruker, navnet Grotnes Steel. Disse spesifikasjonene er svært strenge. Det betyr blant annet at stålet skal tilfredsstille de samme styrke- og seighetskrav uansett hvilken retning det testes i.

Et vanlig krav i Nordsjøen og Norskehavet er at seigheten i stålet skal bibeholdes helt ned til minus 46 grader Celsius. Videre nordover vil kravene sannsynligvis øke og man kan snakke om temperaturer ned mot minus 60 grader.

– Vi klarer meget godt dagens svært strenge seighetskrav, som er satt til minus 46 grader. Vi har meget gode tester helt ned til minus 60, sier Knut Hatlen.

Han legger vekt på at dette er en svært sterk fordel for selskapet i en tøff internasjonal konkurranse. De håper derfor på videre utbygging av olje- og gassfelt nordover.

– Det er Grotnes Steel som kundene etterspør, og det navnet identifiserer vi alle i bedriften oss med. Derfor er det helt naturlig at det også er vårt firmanavn, avslutter daglig leder Knut Hatlen i Grotnes Steel AS.

1991: Nede, fra venstre: Bjørnar Lillerødvann, Lars Hoff, Trond Nilsen og Kenneth Lysfjord. I midten: Tor Svartvatn Oppe, fra venstre: Erling Remy Pedersen, Ole Johnny Hagen, Sigurd Wist, Per Fagermo, Heiki Storbakk og Joar Hansen. Øverst: Lisbeth Gårdvik.

1991:
Nede, fra venstre: Bjørnar Lillerødvann, Lars Hoff, Trond Nilsen og Kenneth Lysfjord.
I midten: Tor Svartvatn
Oppe, fra venstre: Erling Remy Pedersen, Ole Johnny Hagen, Sigurd Wist, Per Fagermo, Heiki Storbakk og Joar Hansen.
Øverst: Lisbeth Gårdvik.

 

Fakta om Grotnes Steel AS:

Etablert i 1968, som Grotnes Verksted. Første lokaler på Selfors, og det er en ansatt.

Etter er par-tre år flyttet de til industriområdet på Gruben.

1986: Norsk Stål AS overtar aksjene i bedriften.

1991: (1.april) Bedriften kjøpte opp Fagermo Mek. Verksted og flyttet inn i Mo Industripark

1.juli 1991 blir det ny eierstruktur i selskapet. Rana Invest AS har 36 prosent av aksjene,

Norsk Byggstål AS 34 prosent, og Multimaskin AS har 30 prosent.

Eierskapet ble senere endret, og selskapet inngikk som en av flere selvstendige selskap i Miras-gruppen. I 2006 ble firmanavnet endret til Miras Grotnes AS og Miras AS er hundreprosenteier.

2008-09: Bedriften flytter til nye lokaler ved Rana Industriterminal.

Selskapet ble ikke berørt av konkursene i Miras-konsernet i 2012.

Miras Grotnes AS hadde en omsetning på 63,3 mill. kroner i 2013.

2015: Selskapet endrer navn til Miras Grotnes AS.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s10

GSnr2_2015s11

Del Del Del