En fornøyd arbeidsgjeng fra Celsa Armeringsstål og deres samarbeidspartnere konstaterer at det omfattende arbeidet med å installere ny traverskran er i rute.

Har investert 35 millioner i ny kran

27 July, 2018 12:30 Del Del Del

I løpet av tre knappe uker med en utfordrende byggeprosess har Celsa Armeringsstål AS byttet ut den gamle traverskrana i strengstøpeanlegget med en topp moderne. Hele prosjektet har ei totalramme på 35 millioner kroner.

Celsa Armeringsståls nye kran kan løfte 150 tonn i hovedheisen. Det er 30 tonn mer stål enn den forrige, som er fra 1981, og var moden for utskifting. Når prosjektet er ferdig realisert vil Celsa Armeringsstål få en umiddelbar effekt, med fire tonn mer stål per smeltet charge. Det produseres for tida inntil 40 charger i døgnet.

De fem største delene på den ferdige krana ble fraktet til Eemshaven i Nederland og deretter skipet til Mo.

I år vil krana løfte til sammen 600 000 tonn stål. Når Celsa går over til fire-skift neste år vil den løfte opptil 700 000 tonn i året.
– Nå har vi fått ei topp moderne, energibesparende kran, som er bygget for framtida. Den sparer energi blant annet ved å sende bremsestrøm tilbake til strømnettet , og tillegg er den utstyrt med leddlys, sier prosjektleder Kjell Arne Føinum ved Celsa Armeringsstål AS.

Avhengig av kran
Allerede søndag 29. juli skal krana være i full drift når produksjonen er i gang igjen etter feriestansen. Det finnes ikke noen annen kran som backup, derfor er man avhengig av at alt fungerer for at produksjonen skal kunne gå som normalt.
– Vi er inne i en intens uke med testkjøring og opplæring, men vi er i rute, konstaterer Føinum.

Mobilkrana som har løftet den nye krana på plass i strengstøpeanlegget veier alene 300 tonn.

Krana er levert av tyske Kranbau Köthen, som har lag tradisjon i å bygge spesialkraner tilpasset stål- og valseverk.  Krana ble ferdigstilt i løpet av sju måneder, mens normal byggetid er rundt ett år. Føinum og hans kolleger har flere ganger vært i Tyskland for å følge opp byggingen og framdriften, mens tre representanter fra Kranbau Köthen er i Norge under monteringen og oppstarten.

De fem største delene på den ferdige krana ble fraktet til Eemshaven i Nederland og deretter skipet til Mo. Mindre deler er fraktet gjennom Sverige med åtte trailere.

Krevende prosess
Selve demonteringa av den gamle krana og installeringen av den nye har vært krevende.
– Vi har hatt en del plassutfordringer, men vi har klart å lirke alt sammen på plass. Blant annet ble vi nødt til lage hull i taket på seks ganger seks meter på strengstøpeanlegget for å få heist den nye krana på plass, forteller Føinum.

Gamle kran 136 monteres ned og fraktes ut av strengstøpeanlegget.

Den nye krana er hele 15 meter bred, fem meter mer enn den gamle.  Det ble nødvendig å heve taklysarmaturene i anlegget for å få plass. I tillegg er kranbanen forlenget østover.

Mange tonn
Høy vekt har også gitt noen utfordringer: Mobilkrana som har løftet det hele på plass i strengstøpanlegget veier alene 300 tonn, med en løftekapasitet på inntil 500 tonn på kort arm. Derfor har Føinum og hans kolleger gjort mange studier for å sikre at løftene ble gjort sikkert.

Bommen på nykrana fra Kranbau Köthen er løftet inn i strengstøpeanlegget.

– Både nedriggingen av den gamle krana og monteringen av den nye krana er risikofylte aktiviteter. Vi har derfor lagt inn store marginer, og gjort mange forberedelser i forkant. Vi har utført kalkulasjoner gjennom vinteren og dobbeltsjekket det meste. Per dags dato ser det ut som vi har lykkes med installasjonen, og vi har unngått risikofylt adferd og uønskede hendelser, konstaterer Føinum.

God disiplin
Han berømmer de involverte for trygg adferd, ikke minst disiplin når det gjelder å unngå avsperrede områder.

– Vi har hatt et godt samarbeid, og er svært fornøyd med alle firmaene som har vært med i prosjektet. Det er enkeltpersoners innsats satt i system som gjør at vi lykkes, sier Kjell Arne Føinum, som har én merknad i forbindelse med at prosjektet snart er i havn.

–  Det har vært mange firma og personer involvert i prosjektet, men knapt noen jenter. Det er et veldig avansert og teknisk interessant oppdrag som passer godt både til menn og kvinner. Da lurer jeg på hvorfor det er sånn, avslutter Kjell-Arne Føinum.

Celsa Armeringsstål har fått ei topp moderne, energibesparende kran, som er bygget for framtida.

Del Del Del