– Alt har gått etter planen, sier en fornøyd prosjektleder Sandra Olsen i MIP Kraftnett etter at den nye transformatoren er på plass.

Har investert ti millioner i ny transformator

11 oktober, 2018 12:30 Del Del Del

Mo Industripark AS legger til rette for kraftbehovet til eksisterende og framtidige kunder, og har byttet ut en av sine sju krafttransformatorer med en større og mer moderne. Prosjektet har ei totalramme på ti millioner kroner.

Den nye transformatoren, som er bestilt av Mo Industripark AS og planlagt av MIP Kraftnett, har en overføringskapasitet på 70 MVA. Det er 16 MVA mer enn den forrige, som er fra 1994.

– Den gamle transformatoren var ikke en av våre eldste, men kapasiteten var brukt opp. I tillegg er den nye mer moderne med en trinnkobler som gjør oss i stand til å justere spenningen selv. Tidligere har vi vært nødt til å tilkalle Statnett eller Helgeland Kraftlag for å få utført dette, forteller prosjektleder Sandra Olsen i MIP Kraftnett.

Den store trafoen kom med det røde skipet til høyre i bildet tidligere i høst. Her lastes den av hos Rana Industriterminal. Foto: Ivar Hartviksen

Kreative løsninger
Den nye investeringen er levert av ETRA Kolektor, et slovensk transformatorselskap, og ankom Mo med skip i begynnelsen av september. Den har en totalvekt på 93 tonn, er 5,8 meter lang, 2,5 meter bred og 3,7 meter høy. Det har vært et omfattende prosjekt å få kolossen på plass inne i Svabo transformatorstasjon, og det er tatt i bruk både vinsj og jekk underveis.

–  Det har vært nøye planlagt, men likevel spennende. Transformatoren er bygd på mål for å passe inn, men vi har vært nødt til å improvisere og være kreative for å finne løsninger for å få den på plass. Vi har hatt god hjelp av flinke montører, sier Sandra Olsen.

Det har vært et omfattende prosjekt å få den store transformatoren på plass inne i Svabo transformatorstasjon.

Den nye transformatoren har ei antatt levetid på 30 år. Den gamle er nå satt til side, og fungerer som reserve.

Økt behov
Ifølge avdelingsleder Odd Husnes i MIP Kraftnett er dette den største transformatorjobben som MIP Kraftnett har gjennomført siden 2003.

– Effektbehovet i parken har økt de to-tre siste årene, og i utgangspunktet vil også den nye transformatoren kjøre med full last i perioder. Men det er den bygd for å tåle, konstaterer Husnes.

– Vi vurderer nettet kontinuerlig, og ser etter fornuftige og gode tiltak både for vedlikehold for eventuelt nye anlegg. Vi prøver å legge til rette både for at eksisterende kunder skal kunne ta ut mer effekt, og for nyetableringer i våre områder, sier avdelingslederen.

 

NY TRANSFORMATOR:

  • Har en totalvekt på 93 000 kg
  • Er 5,8 m lang, 2,5 m bred og 3,7 m høy
  • Har en høyspenningsside på 132 kV og en lavspenningsside på 22 kV
  • Er 70 MVA
  • Kan benyttes til å regulere spenningen i parken
  • Er bestilt av Mo Industripark AS og planlagt av avd. MIP Kraftnett
Del Del Del