Foto: Benjamin Strøm Bøen / Mo Industripark

Havari på lastebil førte til oljeutslipp

3 October, 2023 17:00 Del Del Del

I forbindelse med lasting av produkter fra Elkem oppsto det brudd i en hydraulikkslange mellom lastebil og henger. Totalt kan 90-100 liter olje ha lekket ut på bakken. En del av hydraulikkoljen gikk inn i det ordinære overvannssystemet og rant dermed ut i Revelelva.

Mo Industripark rykket ut etter varsel om at det var observert oljefilm i Revelelva. Årsaken ble kartlagt og Elkem ble kontaktet, som igjen satte i gang opprydningstiltak. Verkssjef Frode Berg i Elkem Rana melder at slike hendelser skjer veldig sjelden, og at de anser dette som et alvorlig avvik. Elkem har kontaktet gjeldende transportør for gransking av hendelsen og for å finne tiltak slik at dette ikke skjer igjen.

Del Del Del