Rana Industriterminal er, sammen med de øvrige havneanleggene i Rana Havn, landets tredje største havn i antall båtanløp. En anlegg for landstrøm for båter ved kai vil bidra svært mye for å redusere utslipp av NOx.

Havnene i Nord-Norge kan bli «helt elektriske»

5 februar, 2016 16:02 Del Del Del

Arktisk Maritim Klynge har sendt ute denne pressemeldingen:

Hafenstrom AS og Mo Industripark AS har søkt Enova om finansiering av landstrømanlegg ved Rana Industriterminal AS (RIT). Dette vil bidra til Mo Industriparks målsetting om å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet. Etter hvert kan flere havner komme etter.

Utslipp fra fartøy er et miljøproblem. Fartøy som ligger ved kai er avhengige av strøm, bl.a. til lasting/lossing, belysning, varme, kjøling osv. I dag løses dette normalt ved at skipets egne dieselbaserte hjelpemotorer leverer slik strøm. For hver time motorene går skapes det utslipp til luft, støy m.v. Løsningen er at strøm leveres fra land.

 

Betydelige miljøgevinster å hente

Det er beregnet at det på vinterstid særlig er lasteskip, supplyskip og lignende som står for det meste av utslippene. Et slikt skip som ligger ved kai med motorene i gang, kan slippe ut like mye på ett døgn som 1000 biler som kjører 50 km. Ved RIT, som er en av landets aller travleste kaier, er liggetid ved kai for 2015 beregnet til ca. 31.500 timer. Potensialet for miljøforbedring er således betydelig.

 

Europeiske havner må ha landstrøm

Innen 10 år skal alle viktige havner i Europa ha tilgang på landstrøm. Dette er et krav i et EU-direktiv fra i fjor høst om infrastruktur for alternativt drivstoff innen transportsektoren. Direktivet er en oppfølging av EUs ambisiøse tiltak for å redusere klimautslipp fra transportsektoren med 60 prosent innen 2050, målt mot 1990-utslipp. Direktivet omfatter alt fra ladestasjoner for elbiler til LNG-bunkring og landstrøm for skip.

 

Samarbeid i ARENA Arktisk Maritim Klynge (AMK) gir resultater

Både Hafenstrom og Mo Industripark AS er medlemmer av det maritime bedriftsnettverket AMK og prosjektideen ble lansert på en AMK-samling i Mo i Rana.

 

Hvilken havn blir den neste i Nord-Norge?

I dag er det få havner i Nord-Norge som har landstrømtilkopling. Nå tar Hafenstrom AS et initiativ som vil bidra til at denne miljøutfordringen reduseres. Troms fylkeskommune har fått gjennomført en utslippsanalyse for Tromsøya og Tromsøysundet. Her deltok bl.a. Hafenstrom.

 

 

Del Del Del