Helgeland Plast har levert tidenes beste resultat og går inn i 2017 med store investeringsplaner. I tillegg flytter deler av produksjonen til Mo industripark. På bildet: prosjektleder ved MIP Eiendom, Morten Loftfjell, produksjonsansvarlig ved Helgeland Plast, Yngvar Tønder, daglig leder Stig Meisfjord og eiendomssjef ved MIP Eiendom, Arne Westgård.

Helgeland Plast flytter inn i industriparken

27 februar, 2017 10:41 Del Del Del

Helgeland Plast har levert tidenes beste resultat og går inn i 2017 med store investeringsplaner. I tillegg flytter deler av produksjonen til Mo industripark.

Helgeland Plast produserer PE-rør, merder til oppdrettsnæringen samt båter. Nå skal de investere i tomt og bygg i Båsmosjyen. For å få utnyttet plassen til fremtidig vekst har de leid lokaler av Mo Industripark AS for produksjon av båtskrog. Investeringene for 2017 har en samlet prislapp på over 70 millioner kroner.
Med denne investeringen på plass er målet å kunne tredoble totalkapasiteten og mengde som går ut i rørmarkedet samt doble båtproduksjonen.
– Bakgrunnen for utvidelsen er at vi skal kunne produsere mer rør i Båsmosjyen. Men, grunnet økt etterspørsel skal vi også doble produksjonen av båter, sier daglig leder i Helgeland Plast, Stig Meisfjord.

 

Forbereder lokalene

I stedet for å ansette 10-12 nye operatører og drive massiv opplæring på disse, har de valgt å bruke noen som kan produksjon og som er vant til å følge beskrivelser.
– Vi leier personell fra Momek som ligger vegg i vegg. Da kan de produsere skrogene og være i forkant av det vi holder på med. Vi må selvsagt drive opplæring, men de ansatte ved Momek er vant til å drive produksjon og har det under huden. Opplæringsbiten blir derfor noe enklere. Litt av nøkkelen er at dette personellet skal være frikoblet fra leveringsplanen. Vi håper de skal bli en fleksibel ressurs for oss slik at vi kan klare å komme oss litt i forkant etter hvert. Vi har hatt over ett års leveringstid på grunn av den høye etterspørselen, men med disse grepene skal vi klare å halvere ventetiden. Vi frigjør også egne ressurser som kan ta seg av ferdigmontasjen, sier Meisfjord.
Mo Industripark AS jobber med å klargjøre gulvet og bedre belysningen i lokalene.
– Vi har behov for en lysere golvfarge og god belysning da sveising av svart plast er svært lyskrevende. Mo Industripark AS investerer en bra sum i lokalet som skal stå klart for produksjon av båtskrog den 1. mars.

 

Et omstillingsår
Lokalene på industritomta gir mulighet for mer areal dersom det skulle bli et behov for utvidelse. De siste 2-3 årene har de hatt en økning på ti årsverk.
– Vi har begynt en gradvis oppbemanning, og det kan bli en tilsvarende økning i løpet av to-tre nye år.
Meisfjord har god tro på 2017.
– Vi har påtatt oss en del kostnader i forbindelse med ombyggingen. Det blir derfor et omstillingsår. Vi forventer at totalomsetningen skal stige i løpet av året, men grunnet omstillingen vil vi ikke se de store resultatene før 2018. Men, det har vært en positiv utvikling og vi har hele tiden fokusert på hvordan vi kan få til mer.

 

Viser bredden
– Vi har investert noen millioner for å tilrettelegge produksjonshallen for Helgeland Plasts driftsbehov. Produksjonshallen strekker seg over 2.500 m2 og inkluderer kaldlager, kontorer og garderober, forteller prosjektleder i Mo Industripark, Morten Loftfjell.
Eiendomssjef i Mo Industripark, Arne Westgård, ønsker Helgeland Plast velkommen.
– Det er en veldig spennende bedrift med viktige leveranser til blant annet oppdrettsnæringa. Helgeland Plast er med på å vise bredden i næringslivet i industriparken. Vi ser derfor frem til et langvarig samarbeid, sier Westgård.

Del Del Del