Helgeland Plast øker kapasiteten

19 desember, 2017 12:52 Del Del Del

De er allsidig, satser og vokser. I 2017 investerte Helgeland Plast over 70 millioner kroner.

Nå installeres den fjerde ekstruderlinjen som produserer PE-rør, noe som vil gi selskapet en betydelig kapasitetsøkning i Båsmosjyen etter at skrogproduksjonen tidligere i år ble flyttet til Mo industripark. Den siste ekstruderlinjen vil bli tatt i bruk på starten av nyåret. Med denne oppgraderingen kan Helgeland Plast produsere rør med en dimensjon på opptil 1.200 millimeter.

Bedriften har også investert i anlegg for resirkulering av vann som brukes til nedkjøling under rørproduksjonen. Dette vannet vil nå inngå i et kretsløp hvor det kjøles ned og brukes om igjen. De samlede Investeringene for 2017 er på over 70 millioner kroner.
– Med denne investeringen på plass er målet å kunne tredoble totalkapasiteten og mengde som går ut i rørmarkedet samt doble båtproduksjonen, sier daglig leder ved Helgeland Plast, Stig Meisfjord.

Del Del Del