F.v: Steve-Arne Bentzen, Vegard Skaret, Maiken Rundmo Jamtli, Bente Norø, Anniken Vasset Valrygg og Ken Gunnar Mathisen.

Helse Nord IKT flytter inn i nye lokaler i Gulbygget

29 juni, 2023 13:16 Del Del Del

Helse Nord IKT har inngått en ny og langsiktig leieavtale med Mo Industripark AS om leie av lokaler i det såkalte Gulbygget.

Helse Nord IKT har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av felles IKT-systemer for alle sykehusene og helseforetakene i Helse Nord. Det betyr at de betjener 19 000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

De leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nord-Norge, og har rundt 400 medarbeidere fordelt på 11 lokasjoner.  Hovedkontoret ligger i Tromsø.

For at helsepersonell skal kunne fokusere på pasientbehandling, er en av hovedoppgavene til Helse Nord IKT å sørge for at sykehusene har de beste IKT-verktøyene.

– Målet med jobben vi gjør er at pasientbehandlingen skal bli bedre. Vi leverer blant annet tjenester fra Helse Nord sitt pasientsystem til HelseNorge. Der kan pasientene motta innkallingsbrev, lese sin pasientjournal og se timeavtaler, sier senior IT-konsulent, Bente Norø.

Senior IT-konsulent, Bente Norø.

På avdelingen i Mo i Rana er de i dag 12 ansatte hvor 2 jobber direkte med det lokale sykehuset og de 10 andre jobber regionalt med oppgaver som skal gagne alle sykehusene.

– Vi har doblet antall ansatte på Mo det siste året, og vi har planer om å voksne ytterligere, derfor er vi kjempeglade for å ha inngått en langsiktig leieavtale med MIP her i gulbygget, sier senior IT-konsulent, Maiken Rundmo Jamtli.

Avdelingen på Mo sitter allerede i kontorlokaler i gulbygget, men kun i midlertidige lokaler.

– Vi har bodd i disse lokalene siden mars 2022. Nå har vi bodd i flytteesker lenge nok, så det blir godt med faste lokaler. Det blir fantastisk rett og slett, sier Jamtli.

Senior IT-konsulent, Maiken Rundmo Jamtli.

De ansatte er veldige glade for å få flytte inn faste lokaler. Men først skal lokalene totalrenoveres av Mo Industripark.

– Dette har vi ventet på, og vi gleder oss veldig. Vi får til og med utsikt over Ranfjorden. Det er ikke alle som har kontorer med fjordutsikt, legger Norø til med et smil.

De nye lokalene ligger i andreetasjen i det såkalte Gulbygget i Mo Industripark.

Det blir kontorplass til 20 personer, i tillegg til fellesareal, ett møterom og et stort spiserom, forteller Jamtli.

Del Del Del