Yrkeshygieniker Karianne Haukland ved Helse & Sikkerhet, som holder den nye feltmåleren.

Helse & Sikkerhet tilbyr nå elektromagnetisk feltmåling

21 februar, 2023 10:55 Del Del Del

Nylig mottok Helse & Sikkerhet en elektromagnetisk feltmåler. Med denne kan de forebygge skader ved å kartlegge elektromagnetiske felt som kan utgjøre en helserisiko, ikke minst for gravide eller personer med pacemaker.

Forebyggende arbeid
Mange av tjenestene Helse & Sikkerhet tilbyr innebærer kartlegging og forslag til tiltak for å forbedre helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. Selv om det ikke finnes dokumentasjon på langtidseffektene ved å oppholde seg i elektromagnetiske felt, er dette en tjeneste som har blitt etterspurt i bedriftene ut fra tankegangen om «bedre føre var».

– Det er forsket mye på elektromagnetiske felt, men man vet veldig lite om de langsiktige effektene på kroppen. Det er ikke dokumentert hva langtidseffektene kan være, og det er derfor lurt å minimere potensielle langtidseffekter ved å kartlegge den elektromagnetiske strålingen, forteller yrkeshygieniker Karianne Haukland ved Helse & Sikkerhet, som for øvrig startet i august i fjor etter fullført mastergrad i juni.

Derfor har Helse & Sikkerhet kjøpt inn en elektromagnetisk feltmåler som kan brukes til å få en helhetlig kartlegging av bedrifter, og dermed komme med tiltak hvis nivåene er for høye.

– Noen av fordelene ved en slik kartlegging er at en bidrar til å fjerne mulige risikofaktorer, og at arbeidstakere kan være sikre på at arbeidsgiver gjør det de kan for at folk skal være trygg og ha et godt arbeidsmiljø, sier Haukland.

Verden er mer elektronisk
Bakgrunnen for innkjøpet av den elektroniske feltmåleren er at man i større grad enn før blir utsatt for stråling i en verden som stadig blir mer trådløs, elektronisk og digitalisert. Dermed er det større sannsynlighet for at vi over tid oppholder oss i områder hvor det kan være sterk elektromagnetisk stråling.

– Vi har gått til innkjøp av denne elektromagnetiske feltmåleren for å være fremoverlent, for å kunne tilby alle mulige verktøy for å kartlegge og minimere risiko på arbeidsplasser, forteller Haukland.

– Vi kartlegger hva man blir utsatt for og kommer med reduserende tiltak hvis det er for høye verdier. Vi har med dette siste tilskuddet alle typer verktøy for å kartlegge ting i bedrifter, sier Haukland.

Wavecontrol SMP2.

Elektromagnetisk feltmåler
Den elektromagnesisk feltmålreren er av typen Wavecontrol SMP2 og måler elektriske og magnetiske felt gjennom en probe som er festet ytterst på måleren. Man bruker forskjellige prober avhengig av hva man skal måle.

– Proben som vi bruker kan måle lav og høy frekvens opp mot 200 prosent over lovlig verdigrense, og kan måle et frekvensspekter på 1-400kHz. Selve feltmåleren kan måle høyere og andre typer stråling. Målingene vises i volt per meter og i mikrotesla, forteller Haukland.

Med denne måleren kan Helse & Sikkerhet kartlegge elektromagnetiske felt i hvilken som helst bedrift, etter en befaring og kartlegging over hvor det skal måles.

Proben som kan måle et frekvensspekter på 1-400kHz.

Stor interesse
Helse & Sikkerhet har allerede vært ute til sine første kunder for å kartlegge elektromagnetisk stråling, og det er flere som er interesserte.

– Vi var hos Celsa allerede i desember og tok de første målingene. De er de første som har tatt denne tjenesten i bruk og fått målt noen områder for elektromagnetisk stråling, sier Haukland.

– Det er flere som har vist interesse og det blir nok en god del målinger fremover, legger hun til.

Bedrifter ønsker vanligvis å kartlegge hvor det er sterke elektromagnetiske felt. Man finner disse ved å måle rundt kilder eller områder hvor man mistenker høye verdier. Da finner man en verdi som man kan bruke til å si noe om eksponeringen man blir utsatt for.

– Man bør ikke oppholde seg så lenge i disse områdene, spesielt ikke hvis man er gravid, og personer med pacemaker skal ikke være i nærheten i det hele tatt. En slik kartlegging er veldig bra for bedrifter som ønsker å vite alle risikofaktorer ved en arbeidsplass, så det er godt HMS-arbeid, sier Haukland.

Med en rask utvikling med mye som blir trådløst, elektronisk og digitalisert kan det være lurt med jevnlige målinger.

– Hvis en måling er langt under grenseverdier så kan man ta en ny måling etter fem til 10 år, men det avhenger av endringer. Det vi anbefaler er å gjennomføre jevnlige målinger så man har bedre oversikt og kontroll, avslutter Haukland.

Del Del Del