Salgs- og markedsleder ved iTet Region Midt-Norge, Frank Sjøvold.

Hever IT-kompetansen i nordnorsk næringsliv

14 desember, 2017 8:43 Del Del Del

iTet AS arrangerte 7. desember seminar om de nye personvernreglene som trår i kraft i 2018, informasjonssikkerhet, effekten av digitalisering og automasjon i møte med den fjerde industrielle revolusjon. – Vi må utvikle oss sammen for økt konkurransekraft fra nord.

Det sier salgs- og markedsleder ved iTet Region Midt-Norge, Frank Sjøvold.
– Vi tok initiativ til dette seminaret for å bidra til økt kunnskap om blant annet de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018, dagens digitale trusselbilde og samtidig ulike utviklingsmuligheter virksomheter har for optimalisering og effektivisering av produksjon og administrasjon på ulike nivå, forteller Sjøvold.

– Vi ønsker å dele vår kunnskap slik at virksomheter i regionen kan ta de rette stegene inn i den digitale fremtiden for å ivareta datasikkerhet, effektiv drift, økt produktivitet, kvalitet og ikke minst lønnsomhet gjennom riktig optimalisering.

Førjulsgave til kundene
iTet har lang erfaring med kunder fra industrien i regionen.
– Mo industripark AS er regionens største utviklingsaktør og de fleste av oss er avhengig av industriparken for framtidsrettet utvikling som besørger konkurransekraft til regionen.

Han fremhever at iTet tar ansvar for å vise at de er rett partner med nøkkelkompetanse på flere områder og samtidig knytter til seg strategiske medspillere som komplementerer og gir virksomheter i regionen økt kunnskap og tilgjengelig kompetanse for framtiden.

Seminaret var fullbooket og deltakere var representanter fra de fleste prosess- og mineralbedriftene i regionen, verkstedindustrien, offentlig sektor, bygg og anlegg, bank og finans, kunnskapsbedrifter, media med flere.

Nye personvernregler
På seminaret ble blant annet de nye personvernreglene General Data Protection Regulation (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018 presentert av advokat Bjørn Immonen ved Nord Advokatfirma DA.

– Rent formelt vil det alltid være øverste administrative leder som har ansvaret når de nye personvernreglene innføres, men i praksis vil man delegere ansvaret til andre. Man skal løpende vurdere risikoen og personvernkonsekvensen i bedriften, forteller Immonen og viser til hvordan man på best mulig måte kan forberede seg på implementeringen av de nye reglene ved å kartlegge hvilke personopplysninger bedriften behandler samt innføre rutiner og tilpasse virksomheten etter det nye reglementet.
I dag er maks sanksjon fra Datatilsynet 10G. Når de nye reglene innføres vil dette endres til fire prosent av selskapets globale omsetning. Den økonomiske risikoen kan derfor bli ganske alvorlig ved brudd på det nye lovverket.

iTet komplementerte deretter Immonen med fokus på «GDPR: Fra teori til handling» for analyse og gjennomføring ihht regulativet.

Industri 4.0 – i eget spor!
iTets fokus er fortsatt digitalisering, cybersikkerhet, dagens samhandlingsplattform, mobilitet, nettverk og sikkerhet, maskinsikkerhet, manufacturing execution system(MES), motorstyring, sikkerhetsspørsmål, skytjenester og industri 4.0.
Administrerende direktør i Triple-S, Eiliv Elvebakk, forteller om reisen fra dagens situasjon og mot fremtiden.
– Definisjonen på Industri 4.0 handler om å ta i bruk ny teknologi for å fornye og effektivisere produksjonsprosesser, sier Elvebakk og gir et innblikk i hvordan han mener bedriftene kan ta de fire stegene inn i fremtiden og hvordan man som leder eller med ansvar innen operasjon eller IT kan bidra i linken mellom sensor og beslutning.

­– Før var det greit for bedriftene å ha et mål å jobbe mot. I dag er dette nødvendig og man må innfri målene for å overleve i markedet, sier han.
1. Man må kartlegge nå-situasjonen. Hvilket utstyr har man og hvordan ivaretas datasikkerheten?
2. Man må fikse grunnmuren. Har man de siste oppgraderingene? Man må sørge for en god nettverksstruktur.
3. Data som arbeidskapital. Tilgang til data fra produksjon er viktig. Man kan bruke data og omgjøre den til arbeidskapasitet og på denne måten skaffe seg et teknologisk fortrinn.
4. Kultur. Man trenger en endringsvillig organisasjon. Det må være en kultur som evner å ta i bruk ny data.
– Det er essensielt å innføre stegene. Den virkelige trusselen for norsk industri og arbeidsplasser er bedriftsledere som velger ikke å gjøre noe, og som ikke vil investere i bedriften, mener Elvebakk.

– Arrangementet har vært et kunnskapsløft. Vi håper det vil gi oss alle et fortrinn i framtiden, sier Sjøvold.

Del Del Del