Tag Archive: industri 4.0

  • 8 February, 2018

    Regjeringen er ett skritt nærmere målet om å lage en sektorovergripende, nasjonal digitaliseringsstrategi etter at innspillmøte i Mo i Rana ble avholdt 7. februar. Myndighetene har bedt om innspill fra næringslivet om hvordan de på best mulig måte kan legge til rette for at næringslivet skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering, og reiser […]
  • 14 December, 2017

    iTet AS arrangerte 7. desember seminar om de nye personvernreglene som trår i kraft i 2018, informasjonssikkerhet, effekten av digitalisering og automasjon i møte med den fjerde industrielle revolusjon. – Vi må utvikle oss sammen for økt konkurransekraft fra nord. Det sier salgs- og markedsleder ved iTet Region Midt-Norge, Frank Sjøvold. – Vi tok initiativ til […]