Med god koordinering og samarbeid underveis, gikk generator-løftet etter planen. Bak f.v: Avdelingsleder Eilif Nermark, MIP Energi & IT; Mikel Frostevinge, Frostevinge Transport; Martin Thomassen, PolarKran; foran f.v: Tor Erik Storbekkmo MIP Energi & IT; sittende Iril Aanes, MIP Energi & IT, Ole Arne Andersen, Andritz Hydro; Ole Grumstad, Andritz Hydro; Simen Johansen, PolarKran.

Hjertet i kraftstasjonen på plass

21 april, 2021 8:00 Del Del Del

Til tross for at Ørtvatn kraftverk er dimensjonert for en 200-årsflom, fikk det skader da både maskineri og elektronikk havnet under vann høsten 2020, da Ranelva gikk langt over sine bredder. Arbeidet med å få i gang kraftstasjonen igjen har pågått for fullt siden, og lørdag 17. april ble nyoverhalt generator løftet på plass.

 
Gjenoppbygging
Ørtvatn inngår som ett av seks småkraftverk i porteføljen til MIP Miljøkraft, et deleid datterselskap av Mo Industripark AS. MIP Energi & IT, den ene driftsavdelingen i sistnevnte, ivaretar rollen som prosjektleder for gjenoppbyggingen.

Generatoren ble levert liggende og måtte snus vertikalt ved hjelp av to kraner før innløftingen.

– Skadene var omfattende da stasjonstransformatoren, kontroll- og apparatanlegget og nødstrømsaggregatet havarerte som følge av vanninntrengingen i kraftstasjonen. Alt dette måtte erstattes, og vi har hatt god dialog med vårt forsikringsselskap i prosessen så langt for å løse oppdraget med mål om å få i gang kraftverket igjen, forteller avdelingsleder Eilif Nermark.

Overhaling
De nye komponentene begynner å komme på plass og hjertet i kraftstasjonen, den drøyt 25 tonn tunge generatoren, ble løftet inn i helgen.

– Vi valgte å investere i ekstrakontroll av både generator og turbin mens kraftverket likevel var ute av drift. Generatoren har vært hos leverandøren Indar i Spania, mens turbinen er overhalt på stedet av spesialister fra Andritz Hydro. Vi forventer derfor at anlegget nesten blir som nytt. Dette er viktig for å sikre kraftverket mange års drift fremover, forklarer avdelingslederen.

 

Avdelingsleder Eilif Nermark, MIP Energi & IT. MIP Energi & IT har prosjektlederansvaret for Ørtvatn kraftverk.

Flere aktører
Både lokale krefter og nasjonale ekspertmiljø har vært inne i prosjektet så langt.

– Vi har jo våre egne folk i MIP Energi & IT som har stått på her, OneCo Engineering har levert midlertidig lukeovervåkingssystem. Hemnes Mek har produsert rammeelementer til kontroll- og apparatanlegget. Momek har vært inne på bygningsmessig arbeid, Haneseth på elektro, PolarKran har løst løftejobbene for oss og transportørene som har vært inne har levert. Vi har også ikke minst Andritz Hydro som hovedleverandør på både mekanisk og elektrosiden. Det har vært et bra samspill, sier han.

 

Flomsiking
NVE jobber med sin rapport etter flommen i høst og kategorisering av den. Imens gjøres ulike tiltak i Ørtvatn kraftverk.

– Kraftstasjonen er plassert over nivået for en 200-årsflom utifra NVEs flomkart, men flommen i høst er antatt noe større enn dette. Det vil en endelig rapport fra NVE eventuelt slå fast. Likevel gjør vi flere flomsikringstiltak for å redusere faren for vanninntrenginger i bygget i fremtiden, dersom vannstanden skulle bli eksepsjonelt høy igjen, sier avdelingslederen.

Ny fase
Noe arbeid gjenstår fortsatt før kraftproduksjonen er i gang igjen.

– Når alt er kommet på plass i løpet av de neste ukene, går prosjektet over i en ny fase. Da må anlegget både tørr- og våt-testes før vi kan kjøre i gang produksjonen igjen. Om alt går etter planen skjer dette i løpet av mai. I tillegg gjenstår småtterier som maling av vegger når betongen er helt tørket, så det er litt igjen, men så langt går det meste etter planen, avslutter Nermark.

 

OM MIP ENERGI & IT

  • Er en driftsavdeling i Mo Industripark AS.
  • Har 5 ingeniører og 10 prosessteknikere.
  • Jobber innenfor fagområdene prosess, mekanisk, elektro og automasjon.
  • Avdelingen drifter leveranser innen blant annet vann- og gassdistribusjon, fibertjeneste, fjernvarme- og kraftproduksjon.
  • Drifter nå alle seks av MIP Miljøkrafts småkraftverk (Vika, Svabo, Ravnåga, Øvre- og Nedre Leiråga og Ørtvatn) som i normalår til sammen produserer ca. 80 GWh.

 

OM MIP MILJØKRAFT

  • Småkraftselskap med seks småkraftverk i porteføljen (Vika, Svabo, Ravnåga, Øvre- og Nedre Leiråga og Ørtvatn) som i normalår til sammen produserer ca. 80 GWh.
  • Eies av Mo Industripark AS (56%) og Øijord og Aanes (44%)
Del Del Del