Både Judith Sivertsen og John Svendsen benyttet seg av tilbudet fra HR-sjef Eli Anita Åstrøm om å fortsette i jobben hos Glencore ei stund til, men i redusert stilling. – Det fikk oss til å stå lengre i jobb enn vi ellers ville gjort, sier de to ferske pensjonistene.

Holder på seniorene

22 juli, 2016 11:31 Del Del Del

Etter henholdsvis 40 og 37 år i arbeid valgte Judith Sivertsen og John Svendsen å pensjonere seg. Hadde det ikke vært for Glencores seniorpolitikk, hadde de forlatt arbeidslivet tidligere.

 

John Svendsen gikk av med pensjon nå i vår, mens Judith Sivertsen hadde sin siste arbeidsdag den 30. juni. De siste årene som ansatt hos Glencore Manganese Norway AS gikk begge to halv stilling. Tilbudet om å fortsette i redusert stilling fikk de da de nærmet seg 62 år.

– Som en del av en livsfasepolitikk innførte vi i 2014 en seniorpolitikk, der ansatte får tilbud om å fortsette i 50 prosent stilling, etter fylte 62 år, sier Eli Anita Åstrøm, HR-sjef hos Glencore.

 

Samtaler fra 55

Hos Glencore starter kartleggingen av hvilke planer de ansatte har med tanke på seniortilværelsen, når de er fylt 55 år. Så følger en ny samtale når de er 58, og en når de er 61 år.

– På denne måten får vi kartlagt både hva den ansatte selv ser for seg, og vi får en pekepinn på bedriftens rekrutteringsbehov fremover, sier Åstrøm.

– Dere starter samtalene forholdsvis tidlig – allerede når de ansatte er 55. Har de da en klar formening om hva de vil velge seks-syv år frem i tid?

– De fleste sier at de vil se an helsa. Man forplikter seg ikke til noe så tidlig, men man kan starte noen prosesser hos den ansatte, som blir bevisst på at denne muligheten finnes og kan være et godt alternativ, sier Åstrøm.

 

Trappe ned

Arbeidstakere som velger å benytte seg av ordningen med redusert arbeidstid, inngår en avtale for ett år av gangen, og kan i teorien fortsette frem til de er 70 år. John Svendsen var den første hos Glencore som benyttet seg av denne muligheten. Han har gått annen hver uke på jobb nå i et par års tid. Så kom følelsen gradvis, om at nå ville han ha helt fri.

– Jeg kunne jo ikke være her for evig. Tida var inne til å slippe til yngre krefter. Men hadde jeg ikke fått tilbudet om halv stilling, da hadde jeg gitt meg den dagen jeg fylte 62. Nå jobbet jeg noen år ekstra, og har kunnet trappe ned mot det å bli heltidspensjonist, sier Svendsen.

 

Sto lenger i jobben

For Judith Sivertsen begynte tanken om å slutte å melde seg i vinter.

– Ordningen med fem uker på jobb og fem uker fri har vært flott. Det var deilig å ta fri, og det var deilig å komme på jobb igjen etter fem uker. Men så kom jeg til slutt frem til at nå vil jeg ha helt fri, mens helsa er god, sier Sivertsen, som er en ivrig turgåer og ser frem til å bruke enda mer tid ute i naturen. Mens kollegaen John ser frem til å bruke fritida på fiske og oppussing.Både Svendsen og Sivertsen er klare på at denne ordningen er noe de virkelig har verdsatt.

– Den holdt meg lengre i jobb, sier John Svendsen.

– Glencore har to virkelig flotte ordninger. Denne seniorordningen er den ene. Den andre er lærlingeordningen, sier Judith Sivertsen.

 

Gull verdt

Eli Anita Åstrøm sier at for Glencore er det viktig å kunne beholde de eldre arbeidstakerne i jobb ei stund også etter at de har nådd målstreken og kunne valgt å gå av med pensjon.

– For bedriften er det gull verdt å beholde seniorene, med den kompetansen og erfaringen de besitter. Mange besitter en taus kompetanse som overføres. Det er også viktig sosialt og psykososialt å ha stor aldersbredde blant de ansatte, sier HR-sjef Eli Anita Åstrøm.

Del Del Del