Maskiningeniør i MIP Energi og IT, Håkon Solbakken, står inne i den gamle oksygenfabrikken.

Holder trykket oppe

11 juli, 2023 10:03 Del Del Del

Ved energisentralen i Mo Industripark er det mye aktivitet for tiden. Der foregår det full rivning av den gamle oksygenfabrikken for å gjøre plass til nye trykkluftkompressorer.

Den gamle oksygenfabrikken har ikke vært i drift siden 2014, da Linde (tidligere Aga) etablerte seg i industriparken. Denne blir nå revet for å gjøre plass til nye trykkluftkompressorer.

– Mo Industripark leverer i dag trykkluft til flere industribedrifter, og kompressorene vi bruker til dette er modne for avløsning. Da passet det godt å bruke den gamle oksygenfabrikken til dette formålet, sånn at vi kan beholde de gamle til backup, forteller driftsingeniør ved MIP Energi og IT Trond Olsen.

Inne i den gamle oksygenfabrikken sto det tre oksygenkompressorer på massive betongfundamenter. Disse er nå revet for å gjøre om lokalet til en moderne hall for trykkluft.

– Når vi først skal kjøpe inn nye trykkluftkompressorer må vi tenke fremtidsrettet sånn at vi enkelt kan sette inn flere trykkluftkompressorer ved behov senere, sier Olsen.

Driftsingeniør ved MIP Energi og IT, Trond Olsen, holder opp et bilde av oksygenfabrikken slik den så ut da den var i drift.

Ny produksjonshall
Arbeidet med prosjektet startet allerede ved starten av året da det ble gjennomført noe enklere arbeid på veien ved energisentralen. Nå er rivningen og omlegging av infrastruktur godt i gang.

– Vi må legge om alt av infrastruktur inne i fabrikken. Da er det snakk om kabling og rør som er bygd opp over en periode på seksti år. Alt dette må legges om uten av man stopper opp trykkluften eller driften på energisentralen, forteller Olsen.

– Vi skal fjerne mye, legge inn noe nytt og legge om resten. Da er det snakk om vannrør, strøm, signalkabler og MIP sin fiber. Mange av disse brukes til overvåkning av gassanlegg, maskiner, CO-gass og Mo Fjernvarme sine overvåkningsanlegg. Vi skal ta bort en hel del kabler som overfører signaler som vi ikke lenger trenger i forbindelse med oksygenfabrikken, legger Olsen til.

Her gjøres det plass for nye trykkluftkompressorer.

Ny trykkluftkompressor
I energisentralen var det originalt seks trykkluftkompressorer inntil en av disse ble ødelagt. Den nyeste av disse er fra 1998, så det var på tide med en oppgradering.

– Fem av disse er fortsatt i drift, men den som er ødelagt skal erstattes med en ny og moderne trykkluftkompressor som alene kan dekke hele parkens behov for trykkluft. Vi installerer også en tørker som tørker lufta til duggpunkt på -40°.

Den nye trykkluftkompressoren kan på det meste produsere  .

– Akkurat nå er det nok til å dekke hele parken pluss litt mer, forteller maskiningeniør i MIP Energi og IT, Håkon Solbakken.

Men selv om den nye trykkluftkompressoren kan dekke hele parkens behov, kan behovet raskt endre seg. Da er det lurt å være i forkant.

– Vi ser for oss at vi skal utvikle mer lufttrykksproduksjon både til eksisterende og fremtidige kunder. Derfor legger vi opp til at det skal være enkelt å sette inn flere maskiner ved behov. Den nye trykkluftkompressoren vil foreløpig dekke parkens behov mens de fem gamle vil bli beholdt i reserve, sier Solbakken.

Også utvendig rives det for fullt.

Med den nye trykkluftkompressoren og de fem gamle i bakhånd har de i energisentralen nok trykkluft til å dekke hele parkens behov tre ganger. I tillegg til en siste nødløsning.

– Vi har også en turbokompressor som kan brukes som en nødløsning, forteller Solbakken.

– Denne maskinen kan alene dekke dagens behov fire ganger, skyter Olsen inn.

– Men den er dyr i drift så det er vår siste løsning om alt annet skulle være ute av drift, noe som er usannsynlig, avslutter Solbakken.

Del Del Del