Spesialutgave fra Konjunkturbarometer for Nord-Norge om Brexit.

Hva betyr Brexit for Nord-Norge?

14 september, 2016 17:13 Del Del Del

Spørsmålet om hva Brexit betyr for Nord-Norge stilles i en rapport i regi av Konjunkturbarometeret for Nord-Norge.   Rapporten ble lansert i Tromsø 13. september, og prøver å gi noen svar og retninger knyttet til konsekvenser for nordnorsk næringsliv ved Brexit.

23. juni 2016 er en av de mest dramatiske dager i EUs historie. For første gang siden oppstarten i 1957 valgte et medlemsland å melde seg ut. Det britiske folk stemte ja til Brexit, og resultatet skapte straks bølger gjennom hele Europa. Pundet stupte, børsene skalv og andre lands politikere truet med å følge britene ut av EU.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, påvirkes også vi av Brexit. En av verdens største økonomier, Europas største land og en av Norges største handelspartnere forlater ikke en slik omfattende avtale uten at det vil sette dype spor. Men hvilke virkninger vil det få? Hvordan vil den store fortellingen om Europa og den globaliserte økonomien endres gjennom Brexit? Og hvordan påvirker det oss i Norge og Nord-Norge? Dette prøver rapporten å gi noen svar på.

– Jeg er enig i rapportens konklusjon om at Nord-Norge kan blir hardere rammet av Brexit enn resten av landet, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen. Med de sterke naturressursbaserte næringene vi har her nord vil det ikke være positivt med et mer innadvendt EU. I Mo Industripark er vi meget offensive i vår miljøsatsing, og vi håper at Storbritannias utgang av EU ikke gjør at miljøsatsingen og –politikken i EU blir svekket.

Rapporten inngår som en del av arbeidet med å bygge opp en omfattende kunnskapsbase knyttet til Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Mo Industripark inngår som partner i produksjonen av denne kunnskapsbasen i samarbeid med Bedriftskompetanse, Menon og SALT, og Agenda Nord-Norge er oppdragsgiver.

 

Last ned rapporten her: http://www.kbnn.no/

 

 

Del Del Del