Fra venstre: Trude Borkvik, innkjøpsassistent, Øystein Aslaksen, Safety Manager, Sondre Fagerli, Prosessoperatør Stålverket, Andrea Bu, Prosessoperatør Stålverket. Foto: Mye i Media

I fremtiden vil ikke disse vokse på trær

12 November, 2019 10:53 Del Del Del

Hos Celsa innser de at kompetente og fornøyde ansatte ikke vokser på trær. Derfor har de tatt flere grep for å gjøre seg selv mer attraktive for dagens og fremtidens ansatte.


Tydelige verdier
– Det er slutt på den tida hvor ansatte stod med lua i hånda og var fornøyd med å få en lønnsslipp.

Sustainability- and Communication Manager Susanne M. Nævermo-Sand i Celsa Nordic bruker et noe tabloid og spisset bilde, for å illustrere rekrutteringsutfordringene Celsa og andre industribedrifter både står i og skal inn i.

Hun utdyper: – Dagens og kommende arbeidstakere setter pris på mykere verdier, ikke bare lønnen. De ønsker gjerne en arbeidsplass som eksplisitt viser at den tar et større ansvar, for eksempel for hele familiesituasjonen og for samfunnet. Konkrete eksempler på det kan være aktiviteter og ordninger for hele familien, og et tydelig standpunkt om for eksempel miljø eller andre aktuelle samfunnsspørsmål, forklarer hun.

Ansatte som ambassadører
Hos Celsa er de allerede i gang med konkrete tiltak for å holde seg attraktiv hos sine medarbeidere og for å tiltrekke seg nye ansatte. – Det er vi nødt til å for å sikre rett kompetanse i framtiden. Vi konkurrerer om arbeidskraft i hele landet og i hele Europa. Samtidig skal 60 ansatte slutte hos oss de neste fem årene, fordi de går av med pensjon, poengterer bærekraftsjefen.

Nævermo-Sand sier at første steg for Celsa var å endre seg fra en introvert aktør, til en utadrettet aktør som synliggjør bedriftskultur, samfunnsengasjement og omgivelsene de har rundt seg.

– Vi startet med å utvikle en positiv og stolt kultur internt. Våre ansatte er Celsas beste ambassadører, derfor tar vi godt vare på dem. En stolt og positiv kultur innad, høres også utenfor veggene våre, sier Nævermo-Sand.

Profil med samfunnsengasjement
For de ansatte tilbyr Celsa blant annet videreutdanning innen ingeniørfag og ledelse.

De arrangerer familiedager hvor ansatte kan bli kjent med hverandres familier, og de tilbyr også startlån til bolig.

Utad er Celsa mer synlig i sosiale medier, hvor de har egne emneknagger som speiler samhold og samfunnsengasjement, for eksempel #celsafamily og #weembracesustainability.
– Vi får veldig gode tilbakemeldinger på den nye profilen vår, forteller Nævermo-Sand.

I tillegg har Celsa tro på å løfte fram fordelene med å bo her, som ren luft og kort vei til natur.
– Det er et bilde vi er nødt til å bli flinkere til å fortelle. Vi tror det kan være med på å sikre oss riktig kompetanse i framtiden, sier Nævermo- Sand.

Neste steg for Celsa er å få på plass ny nettside, som lanseres senere i høst. – Vi vet at folk ofte går inn og leser der, uansett hvilket land de kommer fra. For oss handler alle disse tiltakene om å sikre et bærekraftig selskap for fremtiden, avslutter hun.

Del Del Del