EUs ambassadør til Arktis, Marie-Anne Coninsx, sammen med daglig leder Alf A. Øverli ved Rana Industriterminal, daglig leder Espen Bøe ved Sintef Helgeland og administrerende direktør Arve Ulriksen ved Mo Industripark AS.

Imponert EU-ambassadør: – Bærekraftig industri i praksis

3 April, 2019 16:47 Del Del Del

EUs ambassadør til Arktis, Marie-Anne Coninsx, lot seg imponere av den bærekraftige industriutviklingen da hun besøkte Mo Industripark og polarsirkelbyen Mo i Rana.

– En av EUs tre hovedpilarer i vår arktiske politikk er bærekraftig utvikling. Her i Mo Industripark finner du alle ingredienser for bærekraftig aktivitet, konstaterte Coninsx under sitt opphold i parken tirsdag.
Nordområdene og Arktis har vært høyt på den politiske agendaen i EU de siste årene, derfor besluttet Unionen i 2017 å opprette en egen ambassadørpost for nordområdene. Belgiske Marie-Anne Coninsx ble utnevnt til EU sin ambassadør til Arktis i september 2017, og representerer EU i de fleste fora som omhandler temaet. Arktis kan defineres på en rekke ulike måter, men EU definerer gjerne alt nord for polarsirkelen eller i umiddelbar nærhet til polarsirkelen som Arktis. Dermed havner også polarsirkelkommunen Rana under denne benevnelsen.

Ordfører Geir Waage ønsket Ambassadør Coninsx velkommen til Mo i Rana. Her sammen med Adm dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Forfriskende
Marie-Anne Coninsx sitt besøk kom i stand etter at Mo Industriparks leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, Tonje Nermark, holdt et innlegg under  ”Arctic Stakeholder Conference”, som EU-kommisjonen arrangerte i Brussel i september. Der fortalte hun om bærekraftig industrivirksomhet i Mo Industripark, og fanget EU-ambassadørens oppmerksomhet.
– Jeg tror hun imponerte alle på konferansen med sin presentasjon. Det første jeg gjorde etter at hun var ferdig, var – i likhet med mange andre – å be om en kopi. Jeg har vært på svært mange konferanser og presentasjoner, men denne presentasjonen var forfriskende. Alle var svært interessert i å høre hvordan du kan ha industriell utvikling i Arktis på en slik måte, fortalte Coninsx.
I korrespondansen som fulgte ble EU-ambassadøren invitert til Rana, og lot ikke sjansen gå fra seg da hun oppdaget muligheten til å kombinere et besøk med High North Dialoge-konferansen i Bodø samme uke.
– Man kan lese mye om industri og forretningsvirksomhet i Arktis, og jeg har fått mye, verdifull informasjon fra Mo Industripark, men det er viktig å oppleve personlig hvordan det fungerer, sier Coninsx.

Hos Celsa Armeringsstål fikk Coninsx med seg de ambisiøse miljøplanene selskapet har de kommende årene. Her sammen med verkssjef Kjetil Brose.

Lite kunnskap
En tilleggsdimensjon ved besøket er at forståelsen for aktiviteten i det europeiske Arktis ikke nødvendigvis er klart for mange av politikerne i EU-hovedstaden Brussel. Derfor står også «vernfløyen» i EU sterkt. Med jevne mellomrom kommer det forslag om å verne nordområdene, noe som dermed legger store begrensninger på aktiviteten som er mulig å bedrive i nord.
– Mange som ikke kjenner Arktis ser på det som et sted der man ikke trenger vekst, med få mennesker og mye, men smeltende is. Men europeisk Arktis er helt annerledes enn kanadisk Arktis, som jeg tidligere har besøkt. I europeisk Arktis finner du levende byer og samfunn med universitet, god internettforbindelse og god infrastruktur. Derfor trenger dere økonomisk vekst, dere kan ikke stoppe all aktivitet fordi det ligger i et sårbart område, konstaterer Coninsx.

Utnyttelsen av spillvarme fra industrien var tema hos Mo Fjernvarmes kjele i Vika. Terje Sund-Olsen tok imot ambassadøren som var svært interessert i utnyttelsen av overskuddsenergien fra industriparken.

 Nødvendig å tenke bærekraftig
Besøket startet med en guidet tur i Mo Industripark og deler av Mo i Rana, og deretter et møte, der temaene blant annet var utfordringer og styrker i arktisk industri, grønn industriell vekst og viktige markeder og linker til EU.
– Skal vi utvikle industri i Arktis, må vi gjøre det på en bærekraftig måte, sa administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.
Han påpekte at det både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er viktig å drive bærekraftig.
– Lokalt fordi vi ikke ønsker å forurense omgivelsene og innbyggerne rundt oss. I nasjonalt perspektiv er det et høyt fokus på bærekraftig utvikling, noe som ikke vil avta i framtida. Også i EU og i resten av verden ser vi at det er mye oppmerksomhet om utviklingen i Arktis og de nordlige områdene, som blir sett på som sårbare. For å gjøre oss relevante for framtida, er det viktig at vi lager strategier som fører til at vi er best på bærekraftig industri, påpekte Ulriksen, som var til stede på møtet sammen med ordfører Geir Waage, daglig leder Espen Bøe ved Sintef Helgeland, daglig leder Alf A. Øverli ved Rana Industriterminal og Mo Industripark AS ved administrerende direktør Arve Ulriksen, markedsdirektør Jan Gabor, og leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, Tonje Nermark.

I et tett program ble det også tid til en tur innom Arctic Circle Data Center. Fra venstre Stein Erik B. Myhre (ACDC), Ambassadør Coninsx og Dag Gjetrang, i ACDC

Tro på framtida
Coninsx forteller at EU har tre prioriterte saksområder i sin arktiske politikk: Det ene er å bekjempe klimaforandringer for å beskytte skjøre miljøer i Arktis. Den andre er bærekraftig utvikling. Det tredje er internasjonalt samarbeid.
– Når det gjelder bærekraftig utvikling ligger nøkkelen i å finne en balanse mellom på den ene siden beskytte miljøet, og på den andre siden tillate bærekraftig vekst og økonomiske aktiviteter i Arktis, sier hun.
EU-ambassadøren konstaterer at dette er noe som ofte er tema på konferanser – alle de andre aspektene ved bærekraftig miljø. Men det er ikke ofte at temaet bærekraftig, industriell aktivitet blir adressert.
– Men vi i EU har tro på det, og derfor promoterer og investerer vi i bærekraftig vekst overalt, også i Nord-Europa. Vi har gjort ganske store investeringer. Ingrediensene som jeg har funnet her lokalt i Mo Industripark og Rana, slik som innovasjon, ny teknologi, grønn, fornybar energi, infrastruktur, nettforbindelse og tett samarbeid med lokale myndigheter, er alle ingrediensene i basisen for hvordan vi mener man skal sikre bærekraftige, økonomiske aktiviteter i Arktis.  Derfor er det så viktig å se dette i praksis, at det er gjennomførbart og realisert, sier EU-ambassadøren, som har stor tro på framtida i Mo Industripark, og har blant annet registrert hvordan industriaktører fra Europa har investert i virksomhet i parken.
– Jeg tror Mo Industripark kan være et eksempel for industri i andre deler av Arktis, sier Coninsx.

Vannet og produksjon av vannkraftens betydning for Mo Industripark var også tema under besøket. Her er ambassadøren avbildet sammen med avdelingsleder i MIP Energi, Eilif Nermark, i Svabo kraftverk.

Rekruttering av unge
Hun fikk også med seg et besøk til Celsa Armeringsstål, som har hårete miljømål: Hovedmålet skal være nådd i 2050, da vil Celsa Nordic ha stanset alt utslipp av CO2 og redusert 70 prosent av de lokale utslippene.
Under sitt dagsbesøk rakk Coninsx også innom Svabo kraftverk,  Arctic Circle Data Center, Mo Fjernvarme og Campus Helgeland.
Et av temaene som Coninsx var opptatt av under sitt besøk er rekruttering av ung, kompetent arbeidskraft, noe som er en utfordring for mange områder i nord. Etter besøket på Campus Helgeland la EU-ambassadøren ut en melding på twitter, der hun ga uttrykk for at hun satte pris på besøket:.
”Nært samarbeid mellom universitet og industri – gjør regionen enda mer attraktiv for unge mennesker”, skriver Marie-Anne Coninsx.
 

 

Del Del Del