F.v.: Daglig leder i IMTAS AS, Johannes Sandhei og KHMS-sjef, John Eskild Hildrum.

Imtas i vekst med kvalitet, HMS og ISO-sertifiseringer

14 desember, 2022 13:04 Del Del Del

Etter å ha lagt en strategi om å øke fokus på kvalitet og HMS, har IMTAS opplevd stor vekst de siste årene. Nå skal de gjennom flere ISO-sertifiseringer for å vinne frem i markedet med kvalitet og godt HMS-arbeid.

KVALITET OG HMS
I 2017 tok styret i IMTAS et strategisk valg om å øke fokus på kvalitet og HMS. Det har vært utelukkende positivt for bedriften, som har vokst veldig mye de siste årene.

– Styret tok et strategisk valg med å satse på kvalitet og HMS. Vår vekst i omsetning og lønnsomhet mener jeg baserer seg mye på denne beslutningen, forteller daglig leder i IMTAS, Johannes Sandhei.

I forbindelse med den nye strategien, ansatte IMTAS i 2018 sin første fulltids kvalitet- og HMS-sjef.

– Det mener jeg var en god beslutning og en god strategi. Vi har hatt en kjempevekst siden den tid. Vi ser at ved å starte opp et slikt HMS- og kvalitetsarbeid for fullt, så tar det tid før man begynner å se avkastning. Det er mye verdt for oss som bedrift og det er mye verdt for kundene våre, sier Sandhei.

John Eskild Hildrum (til venstre) er den første fulltids kvalitet- og HMS-sjefen i Imtas.

ISO-SERTIFISERING
En ISO-sertifisering er et kvalitetsbevis og viser at man følger en standard som er satt av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization).

– Vi skal nå gjennom flere ISO-sertifiseringer for å sikre videre kvalitet og sikkerhet i arbeidet vi gjennomfører. En ISO-sertifisering er et bevis og en kvalitetssikring for oss og våre kunder på at vi er førstevalget, sier Sandhei.

Det er omfattende å gjennomgå en slik prosess for å få en ISO-sertifisering, derfor er det ekstra imponerende at IMTAS nå skal i gang med fem sertifiseringer samtidig.

– Vi skal sertifiseres i ISO 9001 som angir kravene til hva et kvalitetsledelsessystem bør inneholde, ISO 14001 som er den internasjonale standarden for miljøstyring og ISO 45001 som er den nye standarden for arbeidsmiljø, forteller Sandhei.

– Vi skal også sertifisere oss innenfor en standard som heter ISO 3834, som er en sveisestandard. I tillegg skal vi oppgradere en sertifisering vi allerede har, en såkalt 1090 sertifisering fra EXC2 til EXC3. Dette satser vi på å bli ferdige med det neste halvåret, forteller Sandhei.

F.v.: En ISO-sertifisering er et bevis og en kvalitetssikring for oss og våre kunder på at vi er førstevalget, sier Sandhei, her sammen med KHMS-sjef, John Eskild Hildrum.

NY ANSATT
For å få alle disse sertifiseringene i boks i løpet av det neste halvåret, har IMTAS ansatt enda en ressurs. Deres første HMS- og kvalitetsmedarbeider har oppstart 1. desember.

– Da blir vi to som kan sparre og dra lasset sammen, så det blir veldig bra, forteller Kvalitet- og HMS-sjef i IMTAS, John Eskild Hildrum.

Men selv med to ansatte som skal jobbe fulltid med dette, blir det en travel vinter.

– Innledningsvis må vi gjennomføre noen gap-analyser for å se hvordan vi ligger an i forhold til de standardene vi skal inn i, i tillegg til å få en oversikt over lover og regler som omhandler oss. Så får vi inn en ekstern revisor som skal få et innblikk i vårt kvalitetssystem, sier Hildrum.

Den eksterne revisoren skal gå gjennom detaljer, se på hvordan oppgaver gjennomføres og ta en vurdering av hvordan IMTAS reviderer og oppdaterer deres prosedyrer og instrukser.

– Vi mener selv at vi har et godt utgangspunkt og tenker at når vi først kjører på så kjører vi skikkelig på, og tar alle standardene som er relevant akkurat nå og vel så det, forteller Hildrum.

– Vi mener selv at vi har et godt utgangspunkt og tenker at når vi først kjører på så kjører vi skikkelig på, og tar alle standardene som er relevant akkurat nå og vel så det, forteller Hildrum.

KVALITET
– Vi opplever at det er fornøyde kunder og godt arbeidsmiljø vi har vokst på, og jeg opplever selv at vi har et godt rykte og leverer på kvalitet. Det er hensiktsmessig fremover å ha denne godkjenninga, da det sier tydelig til våre kunder om hvilken kvalitetsbedrift vi er, sier Hildrum.

– Vi har i lengre tid jobbet «i henhold til» de forskjellige standardene. Nå får vi endelig de faktiske sertifikatene på plass, som beviser at vi er så gode som vi vet at vi er, og at vi faktisk er #førstevalget avslutter en fornøyd Sandhei.

Del Del Del