Industri-bydelen

29 mai, 2024 9:47 Del Del Del

I forrige utgave av Industriparknytt uttrykte jeg begeistring for det unike industrielle samspillet i Mo Industripark. Dette samspillet legger til rette for en rekke muligheter, eksempelvis innenfor karbonfangst.

Siden sist utgave har da også Elkem og Ferrogblobe lansert et samarbeidsprosjekt for karbonfangst, med nesten 17 millioner kroner i støtte fra Enova. Dette er svært viktige prosjekter. Ikke bare fører det til reduserte klimagassutslipp, men det styrker også konkurransekraften til Rana-industrien når utslippskravene skjerpes. Vi ser at markedet i stadig større grad etterspør produkter med lavere karbonutslipp per produsert enhet. De som ikke tar grep i dag, risikerer dermed å bli hengende etter.

Men det er ikke bare direkte utslipp fra industrielle prosesser det jobbes med. Selv om det er viktig å ta tak i de store utslippspunktene, må vi ta tak i alle kilder til utslipp om verden skal nå netto nullutslipp. Et spennende prosjekt i denne sammenhengen, er arbeidet med et såkalt ombrukslager. Når et bygg rives er det ofte mange bygningsdeler som enkelt kan gjenbrukes i nye prosjekter. Men enn så lenge er det begrenset med steder å omsette denne typen brukt materiale. Derfor blir det spennende å se om det er mulig å få etablert et såkalt ombrukslager, hvor brukt bygningsmateriale kan få et nytt liv.

Når man går rundt i industriparken, kan man få følelsen av å være i en egen bydel, ja nærmest en «by i byen», eller en industri-bydel. Parken har sin egen puls, med sine gater, kontorer, kantiner og til og med en butikk som selger blant annet verktøy og arbeidsklær. De siste årene har det også blitt bygd opp flere boligrigger i regi av Momek Rooms, med plass til 228 personer. Tilbudet brukes av bedrifter tilknyttet industriparken, og er særlig viktig når nye utbygginger gjør at mange utenfra bor i Mo i Rana for en kortere periode. Momek Rooms har også et eget storkjøkken, som faktisk er et av de største på Helgeland.

Sikkerhet er en sentral del av all næringsvirksomhet, og dette er derfor en viktig del av det tilbudet vi har i Mo Industripark. MIP Sikkerhetssenter er en av Nord-Norges største kursleverandører, og samarbeider tett med bedriftene i industriparken. Det aller viktigste sikkerhetstiltaket er gode rutiner og regler for hvordan arbeid skal utføres, og er også noe som MIP Sikkerhetssenter har stor kompetanse på. Hvis ulykken likevel skulle være ute, er det viktig med beredskap både sentralt i industriparken og hos den enkelte bedrift. Blant annet tilbyr MIP Sikkerhetssenter kurs i redning i høyden.

Alt dette kan du lese om i denne utgaven av Industriparknytt. I tillegg er vi for øyeblikket godt i gang med arbeidet med å finne en ny permanent administrerende direktør for Mo Industripark AS. Det har kommet inn mange kvalifiserte søkere, og dette blir en spennende prosess. Ambisjonen er å være ferdig med ansettelsesprosessen i løpet av april måned. Vi kommer selvsagt tilbake med bredere omtale av dette når ansettelsesprosessen er ferdig. Inntil da håper vi du setter pris på denne utgavens innblikk i vår «industri-bydel».

 

Sven Ombudstvedt

Adm.dir. Mo Industripark AS

Del Del Del