Det er stor enighet om betydningen av sterk satsing på forskning og utdanning, i møtet mellom Campus Helgeland, Mo Industripark og Kristelig folkeparti. Fra venstre: Anders Salamonsen, Line Henriett Holten Hjemdal, Anne Sofie Urke, alle KrF, Geir-Tore Klæboe, og Arve Ulriksen.

Industri og utdanning; tema for møte med KrF

4 september, 2015 14:35 Del Del Del

Hvordan samarbeider utdanningsinstitusjonene ved Campus Helgeland med næringsliv og industri?

Dette var tema da Kristelig folkepartis stortingsrepresentant Line Henriett Holten Hjemdal besøkte Mo i Rana.

Her møtte hun Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, samt Marianne Steinmo og Geir-Tore Klæboe ved Campus Helgeland. I tillegg deltok KrFs førstekandidat ved kommunevalget i Rana, Anne Sofie Urke, Rana KrF, samt Anders Salamonsen, Vefsn KrF.

Geir-Tore Klæboe informerte om Campus Helgeland og Høgskolen i Nesna, mens Marianne Steinmo informerte om Universitetet i Nordlands virksomhet på Helgeland, og spesielt Senter for industriell forretningsutvikling (SIF). Hun pekte spesielt for behovet næringslivet og regionen har for forskning og utdanning.

– Dette er også to viktige deler for virksomheten i SIF, sa hun.

Arve Ulriksen presenterte Mo Industripark, og la vekt på den endrede strategien som styret i Mo Industripark AS har vedtatt. Som konsekvens av denne er det startet opp arbeid med programmet MIP Bærekraft, som vil føre til langt sterkere grad av forskning framover, knyttet ikke minst til innovasjon og miljøvennlig utvikling.

Del Del Del