- Det vil være viktig å rette sterkere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrategien. På mange måter har Helgeland vært passive i dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innenfor offshore og landbasert industri, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Industri2015: Landets viktigste industrimøteplass

13 juli, 2015 9:01 Del Del Del

Norge som investeringsland, og hvordan industrien kan være en del av løsningen for utfordringene vi møter på klima- og miljøsiden.

Dette er tema som den tidligere svenske statsminister og utenriksminister Carl Bildt vil ta opp i sitt foredrag på Industri2015 i Bodø i september.

 

Størst i Norge

Industri2015 i Bodø den 23. og 24. september er den viktigste møteplassen for kraftforedlende industri og relaterte bransjer i Norge. Her møtes ledere fra mange industribedrifter og bransjer. At konferansen holdes i Bodø er naturlig ettersom Nordland er spådd en eksportvekst sju ganger større enn gjennomsnittet for resten av landet.

I tillegg vil mange industriledere og andre fremtredende beslutningstakere delta på konferansen, som blant annet olje- og energiminister Tord Lien, NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund, leder i LO Gerd Kristiansen, og administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Flere stortingspolitikere fra både næringskomiteen og finanskomiteen deltar også.

Industridagene 2015 samler mellom 300 og 400 deltagere, og er den største konferansen for landbasert industri i Norge.

Konferansen er et samarbeid mellom organisasjonene Norsk Industri, NHO, LO og Nordland fylkeskommune. Ambisjonen er å bli den viktigste møteplassen for den kraftintensive industrien i Norge, og et mål for konferansen er å bygge gode relasjoner mellom bransjeforeningens bedrifter, det offentlige og politikerne.

– Jeg vil sterkt oppfordre representanter for bedrifter og fagforeninger i Mo Industripark og i resten av Nordland til å delta på konferansen. Slik kan vi aktivt prege den industripolitiske debatten i Norge, sier Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS og styreleder i NHO Nordland.

 

Teknologiutvikling og miljøtiltak

På konferansens hjemmeside er det lagt ut en artikkel av Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri. Her trekker han fram sentrale trekk ved dagens situasjon for fastlandsindustrien og leverandørbedriftene.

-What’s good for General Motors, is good for America, var et hyppig anvendt utsagn i USA for noen tiår tilbake. I Norge kan vi omskrive dette til: Når norsk industri klarer den globale konkurransen, går det godt for Norge, skriver Stein Lier-Hansen i artikkelen.

Han er overbevist om at norske leverandørbedrifter står sterkere i den globale konkurransen i dag enn for bare få år siden.

– For det første har det vært jobbet intenst med å få ned kostnadene. For det andre gir den lavere kronekursen et konkurransefortrinn, sier Lier-Hansen.

Et tredje viktig poeng, ifølge Lier-Hansen, er at norske leverandørbedrifter er i verdenstoppen når det gjelder HMS og leveringstid.

Stein Lier-Hansen peker på at vi i Norge ikke bare kommer til å drive med olje- og gassutvinning i mange tiår fremover. Vi vil i tillegg oppleve at mye av den teknologiutviklingen som også annen industri gjør seg nytte av, finner sted innenfor denne bransjen.

– Norsk arbeidskraft er kostbar. Det betyr at vi må gjøre ting smart. Det innebærer igjen satsing på automatisering, robotisering, teknologi som flytter grenser, teknologi som reduserer klimafotavtrykket til virksomheter, bransjer og samfunnet som helhet.

Industrien tar grep her. Ofte sammen med Enova. Nylig ble Enovas milliardinvestering i Hydros pilotanlegg for produksjon av aluminum på Karmøy godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA, skriver han.

Stein Lier-Hansen trekker fram Elkem, Borregaard og Finnfjord Smelteverk som andre eksempelbedrifter når det gjelder klimarettede teknologi-investeringer.

– Elkem er for eksempel på gang med å utvikle karbonnøytral metallproduksjon.

Bra for klimaet? Ja. Bra for Norge? Utvilsomt, mener Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

 

Påmelding til konferansen kan skje på:

http://industri.norskindustri.no/aktuelle-saker/velkommen-til-industri2015/

 

Les artikkelen i PDF-format:

 GSnr4_2015_s4

 

 

 

Del Del Del