Tag Archive: NHO Nordland

 • 27 februar, 2016

  Er vi endringsvillig? Ser vi muligheter og potensial i det nye som kommer? Er vi villig til å gjøre de nødvendige endringer i egen bedrift for å stå rustet for framtida?
 • 13 februar, 2016

  – Kunnskap er det viktigste vi har å jobbe med framover. De sa styreleder Arve Ulriksen da han åpnet NHO Nordlands årskonferanse på Mo.
 • 12 februar, 2016

  – Mer enn halvparten av NHO sine medlemsbedrifter i Nordland har behov for mer kompetanse. Det sa presidenten i NHO, Tore Ulstein på årskonferansen til NHO Nordland i Mo i Rana torsdag 11. februar.
 • 11 februar, 2016

  Arve Ulriksens velkomsttale ved årskonferansen for NHO Nordland, som avholdes i dag, 11. februar 2016 i Mo i Rana.
 • 9 desember, 2015

  Den politiske debatten om forutsetninger for privat vekst i nord er ikke i særlig grad synlig. Nå er tiden inne for at partiene, fylkesbyggene og FOU- miljøene blir tydeligere i denne debatten, mener Arve Ulriksen og Ivar Kristiansen, styreleder og regiondirektør i NHO Nordland.
 • 31 oktober, 2015

  I disse dager er den politiske kampen i gang i Stortinget om å finne inndekning på statsbudsjettet for 2016 for merkostnadene med økende flyktning- og asylkostnader. Fra NHO Nordlands side anmoder vi partiene så sterkt vi kan om at det er særdeles viktig å skjerme jobbskapende og vekstfremmende tiltak.
 • 9 oktober, 2015

  Styreleder i NHO Nordland og adm.dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, sier i en kommentar at han
 • 4 september, 2015

  NHO Nordland inviterte til debatt om industri- og næringslivspolitikk, der partiene som stiller til valg i Fylkestingsvalget var utfordret til å presentere sine synspunkt på hva de mener er de viktigste næringslivssakene foran fylkestingsvalget.
 • 28 august, 2015

  NHO Nordland vil av flere grunner nå innstendig anbefale at dommen i Lagmannsretten IKKE ankes.
 • 13 juli, 2015

  Norge som investeringsland, og hvordan industrien kan være en del av løsningen for utfordringene vi møter på klima- og miljøsiden, er to av mange tema på Industri2015 i Bodø i september.
 • 29 juni, 2015

  NHO Nordland er godt fornøyd med at regjeringen har lagt frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om eiendomsskatt på industrianlegg.
 • 16 juni, 2015

  Rana-industrien har startet «Det grønne skiftet», og nå skal satsingen forsterkes betydelig framover. Kronikk av Arve Ulriksen, del 1 av 2.
 • 27 mars, 2015

  Innovasjon Norge ønsker et drømmeløft for norsk innovasjon, et løft som setter landet bedre i stand til å møte fremtiden.
 • 5 februar, 2015

  Styret i NHO Nordland mener at eiendomsskatten, slik den praktiseres i enkelte kommuner, er en trussel mot mineralnæringen. De krever at man gjennomgår lovverket slik at vertskommuner likebehandler og bruker et felles faktagrunnlag, og oppfordrer sentrale myndigheter til å vurdere om dagens regelverk er tilstrekkelig til å hindre vilkårlig og konkurransevridende lokal beskatning.
 • 5 februar, 2015

  Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Idustripark AS ble på årsmøtet i NHO Nordland i dag valgt til ny styreleder.
 • 21 januar, 2015

  Vi forventer at det foreslås løsninger som løfter Universitetet i Nordland betydelig, gjennom å fusjonere inn de mest nærliggende institusjonene og samtidig vise vilje til videre satsing for å svare på framtidige nasjonale utfordringer, er noe av det Morten Jakhelln, Ivar Kristiansen og Arve Ulriksen skriver i denne kronikken.
 • 20 desember, 2014

  – Forskning og utvikling skal bidra til å løfte EU ut av krisa, og innovasjon er motoren for å få til dette. Derfor satser nå EU sterkt på sitt nye program, Horisont 2020. Norge og Nordland må tørre å satse, tørre å ta mål av seg som en aktør i Europa og ikke utenfor. Deltakelse i mesterligaen innen forskning og innovasjon Horisont 2020 kan være en fin inngangsport for å nå nye kunder og nye markeder i og utenfor Europa, sier Marianne Bahr Simonsen i NHO Nordland.
 • 13 juli, 2014

  – Det er mye å hente på å gå sammen om å gi anbud. Dette sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune og leder av innkjøpsnettverket i Salten-kommunene. Nilsen fortalte at de i nettverket har arbeidet aktivt for å utvikle både innkjøpsfunksjonen i kommunene og de lokale leverandørene.
 • 12 juli, 2014

  Hvordan kan små og mellom-store bedrifter innenfor industri-sektoren bli flinkere til å vinne ordrer fra det offentlige? Dette var utgangspunktet til Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS i hans foredrag om offentlige innkjøp i Nordland.
 • 11 juli, 2014

  – Økonomien er knallbra! Denne diagnosen på Nordlandsøkonomien for 2014-15 presenterte førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland, på næringstreffet 17. juni. Det var NHO Nordland, Ranaregionens næringsforening og Mo Industripark AS som sto bak arrangementet, som ble avholdt ved Campus Helgeland.