Ivar Kristiansen, fra NHO Nordlands valgmøte i Mo i Rana i september 2015.

Ivar Kristiansen etablerer lobbykontor

9 oktober, 2015 13:49 Del Del Del

Regiondirektør i NHO Nordland har meddelt NHO ledelsen om at han vil gi seg som regiondirektør. Nå satser han på å etablere Nord Norges første “lobbybyrå.”

-Jeg har hatt en fantastisk tid i NHO, sier Ivar Kristiansen som har vært regiondirektør i Nordland i vel to år. -NHO er landets beste og viktigste organisasjon som består av utrolig mange dyktige mennesker. Jeg har fra dag en trivdes svært godt blant kolleger som hver dag jobber hardt for å forbedre rammevilkår og hverdag for bedrifter i Norge, sier Ivar Kristiansen. Han skal forøvrig fortsatt utføre spesialoppgaver for NHO, men satser nå på å være til disposisjon for nordnorsk næringsliv og offentlig sektor.

– Jeg har nå lyst til selv å bli grunder. Og tror at mitt politiske nettverk og nettverk i næringslivet kan være til hjelp for bedrifter og kommuner i en landsdel et stykke unna sentrale myndigheter.

Kristiansen har bl.a 16 år bak seg som Stortingsrepresentant for Nordland og vel to år bak seg som regiondirektør i NHO Nordland.

– Jeg er lei seg for at NHO Nordland mister en meget kompetent leder, men jeg har forståelse for Ivar Kristiansens valg og respekterer det fullt ut, sier styreleder i NHO Nordland og adm.dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

-NHO-sjef Kristin Skogen Lund har følgende kommentar til at Ivar Kristiansen slutter som regiondirektør:

– Jeg vil takke Ivar for en meget godt utført jobb for NHO og næringslivet i Nordland. Han har vært en tydelig stemme, også nasjonalt, på vegne av våre medlemmene i Nordland. Vi ønsker han lykke til, og er glad for at han i en tid videre vil være tilknyttet NHO samtidig som han nå ønsker å etablere seg på nye områder.

 

Del Del Del