Vi har i Salten hatt god nytte av å kunne utnytte hverandres kompetanse gjennom nettverket, sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune.

Vellykket nettverk på innkjøpssiden i Salten

13 juli, 2014 10:27 Del Del Del
Vi har i Salten hatt god nytte av å kunne utnytte hverandres kompetanse gjennom nettverket, sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune.

Vi har i Salten hatt god nytte av å kunne utnytte hverandres kompetanse gjennom nettverket, sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune.

– Det er mye å hente på å gå sammen om å gi anbud.

Dette sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune og leder av innkjøpsnettverket i Salten-kommunene. Nilsen fortalte at de i nettverket har arbeidet aktivt for å utvikle både innkjøpsfunksjonen i kommunene og de lokale leverandørene. Erfaringen har så langt vært så positiv at nye kommuner har valgt å slutte seg til nettverket, – alle kommunene i Lofoten og Vesterålen.

– Vi har holdt frokostmøter med leverandørene for å informere, og vi har spesielt lagt vekt på betydningen av konkurranse ved anbud. Her har vi blant annet hatt fokus på både stordrift og lokale muligheter, sa Nilsen.

Gjennom kommunenettverket formaliserer de dette arbeidet, og de som har ansvar for offentlige innkjøp er skolert slik at de kan utføre dette innenfor de lover og forskrifter som gjelder. Disse har også blitt autorisert til å utføre denne type oppgaver, og da skal de kunne ha oppfølging fra A til Å.

– Vi har i Salten hatt god nytte av å kunne utnytte hverandres kompetanse gjennom nettverket, sa han.

Øystein Nilsen tok også opp spørsmålet om hvorvidt kommunene skulle kunne handle på nett.

– Som privatpersoner kjøper vi stadig mer på netthandel. Hvorfor skal ikke også vi i kommunene kunne gjøre det? Jeg mener vi har en plikt for å utvikle gode system for dette og å få det på plass, sa Nilsen.

I Salten har de også etablert en leverandørdatabase base, de har utarbeidet egne lokale varekataloger, som er tilrettelagt for små lokale bedrifter som ikke har egne nettsider.

Vår oppfatning er at både næringsliv og kommuner taper penger om man ikke har gode systemer.

Vi mener også at det er svært viktig at rådmannen i kommunen fronter dette, og at de er gode brukere og rollemodeller i systemet, sa innkjøpssjef Øystein Nilsen i Bodø kommune.

I tillegg til Øystein Nilsen hadde også to andre fra offentlig sektor innledning under næringslivstreffet. Det var innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard, Nordland fylkeskommune, som gjennomgikk hvordan regelverket er for offentlig innkjøp, og hvordan dette praktiseres i Nordland. Per Waage, Adm. dir. Statens Innkjøpssentral (SI), informerte om hvordan de praktiserte regelverket konkret ved SI.

Denne artikkelen er en av fire, som er knyttet sammen innholdsmessig:

– Nettverksbygging for flere ordrer

– Optimistiske utsikter i Nordland

– Svaret er sterke leverandørnettverk

– Vellykket nettverk på innkjøpssiden i Salten

Les mer i de enkelte artiklene.

 

Les artikkelen i PDF-format:

GSnr3_s5_2014

 

Del Del Del