Tag Archive: offentlige innkjøp

 • 27 mai, 2015

  Med «grønn industri» som politisk ambisjon i Norge er spørsmålet om bærekraftig og miljøriktig produksjonskapasitet i Norge skal være avgjørende for innkjøpsvalg ved bygg og anlegg, eller om det fortsatt kun skal legges vekt på lavest mulig pris. Nordland fylkesting fattet i april en enstemmig uttalelse om at miljøkvaliteter legges inn som betingelser og tillegges stor vekt ved kjøp av alle tjenester og varer.
 • 13 juli, 2014

  – Det er mye å hente på å gå sammen om å gi anbud. Dette sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune og leder av innkjøpsnettverket i Salten-kommunene. Nilsen fortalte at de i nettverket har arbeidet aktivt for å utvikle både innkjøpsfunksjonen i kommunene og de lokale leverandørene.
 • 12 juli, 2014

  Hvordan kan små og mellom-store bedrifter innenfor industri-sektoren bli flinkere til å vinne ordrer fra det offentlige? Dette var utgangspunktet til Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS i hans foredrag om offentlige innkjøp i Nordland.
 • 9 juli, 2014

  – Handelslekkasjen på innkjøp til det offentlige er trolig formidabel i Nordland. Det er på tide å snu en svært uheldig trend, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland.
 • 12 juni, 2014

  Det er trolig en formidabel handelslekkasje ut av Nordland på innkjøp til det offentlige – både i forhold til statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøp. Det er på tide å snu en uheldig trend, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland.