Hvordan selge til det offentlige – Og unngå handelslekkasje ut av Nordland

12 juni, 2014 13:27 Del Del Del

Det er trolig en formidabel handelslekkasje ut av Nordland på innkjøp til det offentlige – både i forhold til statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøp. Det er på tide å snu en uheldig trend, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland.

Tirsdag 17. juni fra kl. 11.00 til 15:00 inviterer NHO Nordland sammen med Ranaregionens næringsforening og Mo Industripark AS til næringstreff om temaet ved Campus Helgeland.

– Vi ønsker å utfordre næringslivet på Helgeland til å etablere nettverk for gjennom samarbeid og konkurranse å ta opp hansken, sier Ivar Kristiansen.

Han viser til den vellykkede satsingen som Olje- og gassnettverk Helgeland har gjort for å etablere nettverk for innhenting av kunnskap, utvikling av kompetanse, samt å inngå avtalemessige samarbeid som gjør næringslivet på Helgeland konkurransedyktig i et tøft internasjonalt marked.

– Denne kunnskapen kan vi absolutt overføre til det salg mot det offentlige markedet i Nordland, et marked som anslås til å være like stort som privatmarkedet, sier Ivar Kristiansen.

 

Nettverksbygging for økt verdiskaping

– For å vinne større regional markedsandel for offentlige innkjøp må vi først skaffe oss kunnskap om dagens situasjon. Hvordan kjøper statlige og fylkeskommunale etater og institusjoner inn varer og tjenester. Det vil vi ta fatt på under næringstreffet på Campus Helgeland 17. juni, sier Trine Rimer i Ranaregionens næringsforening.

Offentlig statistikk viser at det offentlige Norge kjøper varer og tjenester for om lag 400 milliarder kroner i året. Trine Rimer sier at en uforholdsmessig stor andel skjer sentralt og sør i Norge, noe som svekker sysselsetting, aktivitet og verdiskaping blant annet på Helgeland. Derfor mener hun det er på tide å utfordre til debatt om hvordan dette kan endres.

– Er vi klar til å utvikle sterke nettverk på Helgeland som kan ta opp konkurransen i dette markedet? hun.

– Næringstreffet starter med presentasjon av den rykende ferske Industrirapport Nordland, som en god bakgrunn for å vise sterke sider ved industrien i Nordland, samt vise hvor vi har potensial til forbedring. Dette blir presentert av Erlend Bullvåg, som alltid engasjerer med sine presentasjoner, sier Ivar Hartviksen i Mo Industripark AS.

Det er fire innledere som vil presentere forskjellige sider ved offentlig innkjøp i Nordland, og med forskjellig perspektiv. Detter er innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard i Nordland Fylkeskommune, Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, adm. dir. Per Waage ved Statens innkrevingssentral, samt innkjøpsleder Øystein Nilsen i Bodø kommune.

Til slutt oppsummerer Ivar Kristiansen og leder debatten om hvor veien videre skal gå.

– Vi oppfordrer spesielt små og mellomstore bedrifter til å melde seg på. De kan ha mest å vinne på å delta i nettverk som dette, avslutter Ivar Hartviksen.

 

Påmelding:

Det er fri adgang, men på grunn av behov for å vite antall som skal ha lunsj ber vi om påmelding via e-post.

Påmelding kan skje til:

 

Del Del Del