Nettverksbygging for flere ordrer

9 juli, 2014 10:50 Del Del Del

– Handelslekkasjen på innkjøp til det offentlige er trolig formidabel i Nordland. Det er på tide å snu en svært uheldig trend, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland.

Tirsdag 17. juni inviterte NHO Nordland sammen med Ranaregionens nærings-forening og Mo Industripark AS til næringstreff om temaet.

– Vi utfordret næringslivet på Helgeland til å etablere nettverk for gjennom samarbeid og konkurranse å ta opp hansken, sier Ivar Kristiansen.

Han mener kunnskap om situasjonen kan spore til mer samarbeid, og næringstreffet var nettopp et ledd i dette.

– Det utgjør ordrer for en håndfull milliarder som næringslivet i Nordland taper hvert år. Det gir tapte arbeidsplasser, tapt skatteinngang og mindre verdiskapning. Ingen i offentlig sektor snakker om “å handle hos nærkjøpmannen,” eller skape et grunnlag for lokale innkjøp. For oss er svaret å bygge opp samarbeid og nettverk på Helgeland og i Nordland!

 

Denne artikkelen er en av fire, som er knyttet sammen innholdsmessig:

– Nettverksbygging for flere ordrer

– Optimistiske utsikter i Nordland

– Svaret er sterke leverandørnettverk

– Vellykket nettverk på innkjøpssiden i Salten

Les mer i de enkelte artiklene.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_sid1_2014

Del Del Del