- Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

Sats på arbeidslinja

31 oktober, 2015 19:12 Del Del Del

Om Statsbudsjettet 2016 og partiene

Kronikk av Arve Ulriksen, styreleder NHO Nordland og Ivar Kristiansen, regiondirektør NHO Nordland.

 I disse dager er den politiske kampen i gang i Stortinget om å finne inndekning på statsbudsjettet for 2016 for merkostnadene med økende flyktning- og asylkostnader. Fra NHO Nordlands side anmoder vi partiene så sterkt vi kan om at det er særdeles viktig å skjerme jobbskapende og vekstfremmende tiltak.

Dette gjelder ikke minst satsingen på samferdsel i eksportfylket Nordland, nettopp fordi vi vet at investeringer i samferdsel og andre vekstfremmende tiltak bekjemper ledighet og sikrer fortsatt vekst og velferd.

I tillegg til samferdsel tenker vi også på utdanning og forskning, samt på nødvendighet av å finne samlende og gode løsninger innenfor bedrifts og selskapskatt, som kan følge den nordiske utviklingen på området. Dette vil vi også understreke som klart vekstfremmende tiltak.

Nordland henger dessuten etter landsgjennomsnitt på de fleste områder når det gjelder utdanning og utdanningsnivå, noe som nødvendigvis må innebære at alle med ansvar for forskning og utdanning i alle ledd må ta utfordringen på det største alvor, ikke minst fordi fremtidens jobber nærmest er som skapt for å kunne ligge i Nordland. Vi har nasjonens største økonomiske vekst for tiden, og vi har størst eksportvekst av alle fylkene. For å unngå at dette blir en midlertidig kurvetopp, vet vi alle at det er gjennom kunnskap i toppklasse og gode økonomiske rammevilkår at vi fremover kan utvikle og bearbeide våre genuine og etterspurte naturressurser.

Ivar Kristiansen, fra NHO Nordlands valgmøte i Mo i Rana i september 2015.

Ivar Kristiansen, regiondirektør i NHO Nordland

 

Derfor vil det være som å sage av den gode greina vi sitter på, dersom Stortinget nå kutter i jobbskapende tiltak i statsbudsjettet for 2016. Kampen om å vinne frem med egne “kjepphester” må ikke bli slik at den økonomiske situasjonen i tilknytning til bl.a. flyktningestrømmen blir tyngre og dypere og næringslivets motbakke brattere. Vi er godt kjent med at jobb kanskje er det beste integreringstiltaket av alle. De som kommer hit, og som får rett til opphold, bør så raskt som mulig få kontakt med arbeidslivet. Også av denne grunn må Stortinget gjennom 2016-budsjettet legge til rette for å sikre og skape arbeidsplasser.

Nordland vil i enda større grad i årene som kommer bli avhengig av gode transportårer. Vi selger det aller meste av Nordlandsproduksjonen til Europa, og derfor er avstandskostnader for våre produkter en nøkkelfaktor som ikke må forverres. Vi tåler rett og slett ikke en fremtidspolitikk som medfører forsinkelser av ett eller flere kommunikasjonsprosjekter i fylket. Derfor må satsingen på E 6 i Nordland fortsette som planlagt. Likeledes E 10 på strekningen Sortland – Narvik. Vi har en rekke “flaskehalser” på våre riks- og fylkesveier i Nordland som må utbedres og løses, slik at helårs fremkommelighet kan skje på en forutsigbar måte. Bl.a. må det gjøres tiltak for å få bort serien av dårlig skodde vogntog av ulike nasjonaliteter som havarerer på Nordlandsveier på vinterstid. Vi må få finansiert og på plass ny stamflyplass på Helgeland (Polarcirkelen Lufthavn), og vi må få flyttet rullebanen i Bodø. Arbeidet med forbedringer på Ofotbanen må også følges opp som forutsatt.

Derfor er det en side ved samme sak når vi kan bidra til å holde hjulene godt i gang i næringslivet, samtidig som dette vil gjøre integrering, håndtering og finansiering av flyktningestrømmen lettere.

Nordland kan fremover påta seg en stadig viktigere og større andel av både sysselsetting og finansiering av statsfinansene. Dette vil imidlertid ikke skje dersom arbeidslinja svekkes i statsbudsjettet for 2016.

 

Del Del Del