Tag Archive: Statsbudsjettet 2016

  • 31 oktober, 2015

    I disse dager er den politiske kampen i gang i Stortinget om å finne inndekning på statsbudsjettet for 2016 for merkostnadene med økende flyktning- og asylkostnader. Fra NHO Nordlands side anmoder vi partiene så sterkt vi kan om at det er særdeles viktig å skjerme jobbskapende og vekstfremmende tiltak.