Glimrende innsats fra dyktig panel og innleder under drømmeløftet i Bodø i dag. Jim-Roger Nordly fra Europharma (t.v), Arve Ulriksen fra Mo Industripark AS/ Nho-Nordland i Bodø, Karsten Nestvold fra Innovasjon Norge Nordland, Kriss Rokkan Iversen fra SALTog Ann-Kristin Rønning Nilsen fra Visit Bodø.

Drømmeløftet

27 mars, 2015 10:29 Del Del Del

Innovasjon Norge ønsker et drømmeløft for norsk innovasjon, et løft som setter landet bedre i stand til å møte fremtiden.

Norge står overfor flere store utfordringer. På den ene siden står vi overfor store globale utfordringer på områder som klima, helse og energi, som krever et mer bærekraftig samfunn. Samtidig må Norge omstille seg fra et sterkt petroleumsbasert næringsliv til andre og mer bærekraftige aktiviteter. Dette medfører et sterkt behov for mer kunnskap, kreativitet og innovasjon.

Innovasjon Norge ønsker et drømmeløft for norsk innovasjon, et løft som setter landet bedre i stand til å møte fremtiden. Hvordan skal vi få fram de store ideene? Hvordan kan vi hjelpe dem som virkelig våger å satse 100 prosent på nye løsninger? Hvordan skal vi få til å utvikle tjenester og produkter som verden trenger og vil betale for?  Innovasjon Norge inviterer et panel til å diskutere et fremtidig drømmeløft for næringslivet i Nordland. De oppfordrer og gir dessuten plass til innspill og kommentarer fra øvrige deltagere.

“Drømmeløftet” er stedet for vidløftige tanker og hårete mål og hvor man søker å påvirker utformingen av morgendagens innovasjonspolitikk.

Hele denne våren vil det bli arrangert flere dialogmøter over hele landet med drømmeløftet som overordnet tema.

 

Teksten er hentet fra Innovasjon Norge sin hjemmeside: http://www.innovasjonnorge.no/no/drommeloftet/arrangementer/bli-med-pa-drommeloftet/#.VRUcj-GghD8

 

 

Del Del Del