Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa, Mosjøen, og Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark, understreket begge betydningen som den kraftforedlende industrien har for verdiskaping og sysselsetting på Helgeland.

NHO Nordland med fokus på industri og næringsliv

4 september, 2015 14:01 Del Del Del

Fredag 4. september inviterte NHO Nordland til debatt om industri- og næringslivspolitikk. Alle partiene som stiller til valg i Fylkestingsvalget var utfordret til å presentere sine synspunkt på hva de mener er de viktigste næringslivssakene foran fylkestingsvalget.

Før politikerne slapp til var det korte innledninger fra representanter fra industri og næringsliv på Helgeland.

Regiondirektør i NHO Nordland ønsket velkommen, samt trakk fram en del vyer for videre utvikling for Nordland.

– Den beste forsikringen for fortsatt velstandsutvikling i Norge er industribygging og videreutvikling av industrien. Nordland er et sterkt industrifylke, som må utvikles videre, sa Ivar Kristiansen.

Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa, Mosjøen, tok opp spørsmålet om videreutvikling av kraftkrevende industri i Nordland.

Kathrine Næss viste til at Mosjøen har en av de grønneste aluminiumsverkene i verden.

– Det er uforståelig at man i Norge og i EU pålegges høye miljøavgifter for å redusere utslipp samtidig som man slipper de kinesiske produsentene helt løs i markedet, uten å stille krav til dem. Kina har halvparten av all aluminiumsindustri i verden, og den er basert på bruk av kull som energikilde, sa Næss.

Hun understreket hvor viktig gode rammebetingelser er for å beholde den miljøvennlige aluminiumsindustrien i Norge.

– Vi har behov for globalt konkurransedyktige kraftpriser og støtte til forskning og utvikling, sa hun, og understreket at riktig vei å gå er kortreist kraft til lokal og global verdiskapning.

De tre faktorene hun trakk fram som har sterk betydning for konkurransedyktige kraftpriser var:

A: CO2-kompensasjon

B: Nettleien

C: Ny kraftproduksjon

I tillegg hadde følgende korte innlegg før politikerne slapp til:

Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, og styreleder i NHO Nordland, presenterte industrivisjoner for Nordland.

Hanne Nordgaard, regiondirektør i Sparebank1 Nord-Norge holdt innledning om «Den nye Gullkysten. Hvordan bli ledende fylke på næringsutvikling».

Henrik Johansen, adm. dir. i Rana Utviklingsselskap AS redegjorde for status for Polarsirkelen Lufthavn. Tone Jakobsen, prosjektleder ved Kunnskapsparken Helgeland AS hadde innledning om hvordan man kan bidra til et kompetanseløft for næringslivet. Den siste innledningen var av Trine Rimer, daglig leder for Ranaregionen Næringsforening.

Alle partiene stilte med representanter i debatten. Fra venstre: Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet, Ssialistisk Venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, og Senterpartiet.

Alle partiene stilte med representanter i debatten. Fra venstre: Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt, og Senterpartiet.

Del Del Del