-Vi ser en stor mismatch – faktisk et stort gap - mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, og det gjelder hele landet, sa presidenten i NHO, Tore Ulstein på årskonferansen til NHO Nordland på Mo i Rana torsdag 11. februar.

Nordlandsbedrifter trenger mer kompetanse

12 February, 2016 11:09 Del Del Del

– Mer enn halvparten av NHO sine medlemsbedrifter i Nordland har behov for mer kompetanse. Det sa presidenten i NHO, Tore Ulstein på årskonferansen til NHO Nordland i Mo i Rana torsdag 11. februar.

Han la fram ferske tall fra NHOs kompetansebarometer, en årlig kartlegging av NHOs medlemsbedrifter. Over 40 prosent av Nordlandsbedriftene melder at mangel på kompetanse betyr tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

Bedriftene ønsker seg bl.a. flere fagarbeidere og ingeniører. Mangelen på denne typen arbeidskraft, er et hinder for utviklingen av disse bedriftene, understreket NHO-presidenten.

-Vi ser en stor mismatch – faktisk et stort gap – mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, og det gjelder hele landet. Det kan tyde på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger. Det er problematisk, fordi tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse i verdensklasse er en forutsetning for kunnskapsbasert verdiskaping i norsk næringsliv, understreket presidenten. –Dette handler ikke om kretsmesterskap – det handler om verdensmesterskap, sa en engasjert Ulstein.

 

– Denne undersøkelsen bekrefter det både bedriftene og vi i NHO lenge har kjent på, sier regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland. Framover må vi styrke arbeidet og kommunikasjonen mellom bedriftene og ungdommen, sier Hjartøy.

Kontaktpersoner:

Regiondirektør Ole Henrik Hjartøy 905 88 345

 

Del Del Del