Gro Eide, direktør ved Forskningsteksnisk senter ved Elkem Technology holder innlegg. Foto og tekst: Kunnskapsparken Helgeland

Industribedrifter fra hele landet samlet i Mo i Rana

31 oktober, 2017 17:06 Del Del Del

-Hvordan skape mest mulig verdi, av minst mulig ressurser, med lavest mulig fotavtrykk? Dette var et sentralt tema da industribedrifter fra hele landet var samlet i Mo i Rana i slutten av oktober.

Industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT) hvor flere av bedriftene i Mo Industripark deltar har ambisjon om null utslipp, null avfall og økt digitalisering. For å få til mer radikale miljøinnovasjoner og et digitalt skifte må bedriftene innhente og utvikle ny kunnskap, og samarbeide med andre. Klyngen inviterte til seminar 31. oktober, fasilitert av Kunnskapsparken Helgeland godt hjulpet av SINTEF Helgeland, hvor industrien kunne dele erfaringer og få faglig påfyll.

Miljødirektoratet, SINTEF Helgeland, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Eyde-klyngen bidro med innhold sammen med flere industribedrifter. Celsa Armeringsstål as, Alcoa Mosjøen, Elkem Bremanger og Miljøteknikk Terrateam delte gode innlegg med resten av ACT om hvordan de jobber med løsninger på veien mot nullavfall.

Fremoverlent industri
Gro Eide, direktør ved Forskningteknisk senter ved Elkem Technology  holdt også innlegg og fikk mye ut av møtet med industrien og kunnskapsmiljøer på Helgeland.
-Dette er gull verdt, vi har mange felles interesseområder. Erfaringer fra Eyde-klyngen er at mange bedrifter jobber godt med å utnytte egne restmaterialer, men sitter igjen med det som virkelig er vanskelig. Da er samarbeidsprosjekter nødvendig hvor en både deler teknologi og mikser de ulike restmaterialene. Vi må lære av andre smarte prosjekter – for eksempel i EU, uttrykte Eide.

Alcoa Mosjøen, som var en av initiativtakerne til ACT, syntes også at samlingen var fruktbar.
– Vi har fått mange gode innspill, og trenger slike møteplasser for å få opp de gode prosjektene sa Simen Valåmo ved Alcoa Mosjøen.

Myndighetssiden var representert ved Miljødirektoratet ved Beate Langset som synes det er positivt at industrien ikke bare ser avfalls- og bistrømshåndtering som vanskelig, men at bedriftene ser muligheter.
-Det har vært nyttig for meg å høre hva som skjer i industrien. Rammeverket settes i stor grad av EU, men vi ønsker å være med å påvirke i riktig retning, meddelte Langset.

Norges Geotekniske Institutt ved Gudny Okkenhaug holdt også innlegg på seminaret bemerket at ACT har stort potensiale.
-Jeg er imponert over å se en så fremoverlent industri. Her er det mange muligheter for samarbeid, jeg gleder meg, sa en engasjert Gudny Okkenhaug fra NGI.

 

Om Arctic Cluster Team:

  • Arctic Cluster Team er et solid partnerskap med 40 deltakere fra Trøndelag til Troms. Klyngen er bygd opp rundt en kjerne av store prosessbedrifter, og har med partnere fra teknologi- og miljøbedrifter, infrastruktur- og logistikkselskap, finansiører og kompetansebedrifter. NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet samt SINTEF og Nordlandsforskning deltar for å bidra med kunnskap i arbeidet.
  • Det ble kunngjort i oktober at ACT er en av de utvalgte som innvilges ARENA-status, noe som gjør klyngen til spydspiss i bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge.
  • En rekke bedrifter fra Mo Industripark deltar i klyngen: Arctic Circle Data Center as, Avanti Engineering, Celsa Armeringsstål as, Elkem Rana, Glencore Manganese Norway, Imtas, Industrivisualisering, Lean Senter Nord, Maintech, Miljøteknikk Terrateam, Momek Group, Rana Gruber, Rana Industriterminal as, Siemens, SINTEF Helgeland, SINTEF Molab, Mo Fjernvarme as og Mo Industripark as
Del Del Del