Tore Johansen, Dagfinn Østerli og Frode Johan Berg i Elkem Rana, pakker ut en av de nye strømtransformatorene som skal monteres. Foto: Mye i Media

Industrihistorie hos Elkem Rana

13 november, 2019 11:03 Del Del Del

Hos Elkem Rana utspiller det seg et stort stykke industrihistorie i disse dager. For én av de ansatte er hendelsen særlig spesiell.

Elkem Rana rigger seg klar til ei fremtid som de satser på blir både lys og lang, når over 50 år gammelt utstyr fra det gamle Jernverket byttes ut. I disse dager skifter de ut tre strømtransformatorer og en reservetrafo til en av ovnene som smelter ferrosilisium. Transformatorene har jobbet trofast i mer enn 50 år med å forsyne én smelteovn med energi. I tillegg skifter de alt av tilhørende utstyr som ovnstransformatorene trenger, som kondensatorbatteri, høyspentsystemer med vern, bryteranlegg og styring av hele ovnsprosessen.

Ansatte i Elkem Rana er med på å rive de gamle trafostasjonene og på arbeidet med å få de nye på plass.


Stolt ledelse
Alle ansatte er involvert i arbeidet, noe ledelsen og prosjektledelsen er stolte over.
– De har virkelig stått på og gjort ting de aldri før har gjort. De har revet alt av gammelt utstyr, malt opp hallen som huser transformatorene, så all ros til dem, kommer det unisont fra verksdirektør Frode Johan Berg, prosjektleder Dagfinn Østerli og montasjeleder i prosjektet, Tore Johansen.

De trekker også fram alle de lokale aktørene som er involvert i arbeidet med å få de nye trafostasjonene opp å gå.
– Vi bruker kun én bedrift utenbys fra til denne jobben. Ellers utføres alt vi ikke gjør selv, av andre bedrifter her på industritomta, forteller de tre.

Montasjeleder Tore Johansen.


Er med på å sikre framtiden
Det er altså et omfattende arbeid som innebærer mange aktører. Men det er kanskje helt på sin plass, når man tross alt er med på å skrive historie på den gamle Jernverkstomta. For én av de tre er denne hendelsen ekstra spesiell. Tore Johansen startet på det gamle Jernverket da de gamle trafoene var tenåringer, og har fulgt de siden. Nå har han en sentral posisjon i prosjektledelsen, som montasjeansvarlig for det nye høyspentsystemet.

Til sommeren går han av med pensjon og får nå oppfylt noe han har ventet på. For utskiftingen har vært planlagt og etterlengtet i mange år. Da Elkem overtok Fesil Rana i 2016, kom også investeringsmidlene. Med to sønner som også jobber i Elkem Rana, synes Johansen det er stort å avslutte sin arbeidskarriere med å sikre arbeidsplassen deres i mange år framover.
– Nå er vi rustet for fremtiden med trafoer som vi håper vil leve like lenge som de gamle, forteller han.


Økt kapasitet og konkurransedyktighet
Verksdirektør Frode Johan Berg utdyper:
– Samtidig er vil veldig glade for at vi får løftet standarden og effekten. Dette vil øke kapasiteten til den ene ovnen med 10 prosent. Med begge ovner i drift, bruker Elkem Rana over 100 megawatt i timen (100 millioner watt i timen). Det tilsvarer én times strømforbruk til 45.000 husstander.

Berg er både stolt og fornøyd med at Elkem Rana øker produksjonskapasiteten med samme bemanning som de har i dag.
– Elkem Rana konkurrerer i et globalt marked, så dette vil være med på å gjøre oss mer konkurransedyktig, sier han.

FAKTA:

  • Tilsammen innebærer denne historiske utskiftingen ei investering på 60-70 millioner kroner.
  • Arbeidet startet med riving i midten av september. Transformatorene og smelteovnen skal være i drift i slutten av november.
  • Én transformator veier 38tonn. De er bygd i Fredrikstad og er kjørt til Rana via Sverige.
  • Elkem Rana produserer ferrosilisium og har noen av verdens største ovner til å gjøre dette.

 

Del Del Del