Motiver fra hans tidligere arbeidsplass i adjustasjen er levendegjort i Arne Kalkenbergs bilder, som i november var utstilt ved Rana Museum. - Tilbakemeldingen har vært svært god, og det inspirerer til å lage flere bilder med motiver fra industrien, sier Arne Kalkenberg.

Industrimotiver i olje og akvarell

20 desember, 2013 11:09 Del Del Del

Arne Kalkenberg (68) har opplevd mye i Ranaindu-strien, og mer enn de fleste. Nå har han festet en del av inntrykkene til sine akvareller, og fra 12. – 26. november hadde han separatutstilling av bilder ved Rana museum.

Utstillingen var et ledd i kulturarrangementene som er rundt festivalen Smelteverket. I år er han Smelteverkets kunstner.

Arne begynte som bud og visegutt ved A/S Norsk Jernverk i 1961, etter folkeskolen, slik som mange andre gutter på den tida. Etter et halvt år fikk han jobb ved jernverkets eget trykkeri, der han var i et år. Han ville tjene penger, drømte om egen motorsykkel og sertifikat, og det skaffet han seg også. I 1964 begynte han ved A/S Norsk Koksverk der han var med på oppfyring av batteriene og oppstart av produksjonen. Senere ble det 3 år i transportavdelingen hos LA Meyer. På denne tiden stiftet han familie og begynte den 6. juni 1969 som produksjonsarbeider på 4-skift ved valseverket på A/S Norsk Jernverk.  Den gang var det over 50 menn på hvert skiftlag, og da han sluttet og gikk over på AFP-pensjon i 2007 var produksjonen samme sted på tre-skift og med 10-11 personer per skiftlag. Tidligere var det mye hardt manuelt arbeid, men etter hvert ble dette automatisert og langt lettere for de ansatte.

Tegning som livslang interesse

Arne Kalkenberg begynte tidlig å tegne. Han fikk ei EMO tegneblokk i tre-fireårsalderen, og de voksne ga god oppmuntring og dette stimulerte Arne til å fortsette med tegning. Gjennom skolen beholdt og videreutviklet han sine tegneferdigheter, godt stimulert av tilbakemeldingene han fikk. Også broren Egil var glad i tegning og maling. Egil malte flere større veggmalerier inne i profilverket, på kabiner og vegger.

Da Arne ble AFP-pensjonist var han mentalt innstilt på å bruke mer tid på bildeuttrykket. I mange år hadde han hatt tegning og maling som en fin hobby, og i de siste årene har han fått god tid til å bruke mye tid på dette og utvikle seg videre.

Årets utstilling har bilder fra industri og natur, fra musikk og dyreliv.

– Mange oppmuntret meg til å bruke flere motiver fra tida på Jernverket. I de senere årene har jeg fått mer sansen for det. Jeg føler også at jeg med min bakgrunn og lange erfaring i industrien får uttrykt meg godt med disse bildene. Denne utstillingen var også ei gunstig anledning til å prøve det ut, og jeg føler at jeg har lyktes ganske godt, sier Arne Kalkenberg.

Han har fått mange gode reaksjoner på utstillingen, til dels også overstrømmende tilbakemeldinger. Allerede på åpningsdagen til utstillingen ble det solgt flere bilder.

– Jeg tror nok jeg vil lage flere bilder med motiver fra industrien etter dette, sier han.

Arne Kalkenberg maler bilder i flere teknikker, både akryl, olje og akvarell.

– Akvarell er etter hvert blitt mer anerkjent innen billedkunst, og den moderne akvarellteknikken kan gi sterke uttrykk, også i store formater.

Han er selvlært kunstner, men han har deltatt på en rekke kunstfaglige kurs og har også gjennomført egne studier. Fra 1982 til i år har han deltatt på flere utstillinger, i tillegg til at han nå har hatt tre separatutstillinger. I 2005 laget han treskulpturen ”Svartiskongen”, som ble avduket ved E6 på Røssvoll, og ”Skjerperen” som ble avduket på Skillevollen. Arne har hatt en rekke illustrasjoner til blant annet bøker og kalendre, samt at hans verk er innkjøpt fra offentlige institusjoner og private bedrifter og organisasjoner. Sikkerhetsbrosjyren til Mo Industripark hadde i sin tid illustrasjoner som Arne sto for.

Industrimotiver

Flere av bildene viser motiver fra arbeidssituasjoner fra hans tid i valseverket. Det er fra ei tid som nå er borte, i og med at hele Profilvalseverket er demontert, med alle maskiner, arbeidsstasjoner og kabiner. Bygget er i dag omgjort til ferdigvarelager for Celsa Armeringsstål AS.

Et av bildene er av storknuseren til Dunderlandsverket på Storforshei. Dette bygget raget skikkelig i høyden, 70-80 meter høyt.

– Tenk deg de folkene som bodde oppe i dalen, og som knapt nok hadde vært nede på Mo. Og så kommer det 2000 anleggsarbeidere og bygger et stort industrianlegg, jernbane og bruer, med de svære dimensjonene og betong- og stålkonstruksjoner på Storknuseren, avslutter Arne Kalkenberg.

Les reportasjen i pdf-format: GSnr6_2013_s12

Del Del Del