IndustriparkNytt 3-2022

Industriparknytt 3-2022

8 august, 2022 8:00 Del Del Del

I årets tredje utgave av IndustriparkNytt kan du lese om FREYR Battery som setter i gang  med gigafabrikk: -Et historisk øyeblikk! Regjeringens nye batteristrategi som ble lagt fram i Mo Industripark (s.4-5), Haaland som bruker fjernvarme til å kjøle ned plussbygget (s.6-7), Hva som kom til å skje under Arctic Race of Norway (s.8-9), Celsa Armeringsstål som er i rute med klimamålene (s.10-11), og SIVA-inkubatoren på Kunnskapsparken Helgeland som ønsker at flere skal komme til dem med idéene sine.

Les IndustriparkNytt nr.3-2022 her

Del Del Del