Spennende lesestoff fra Mo Industripark

IndustriparkNytt 5-2020

11 desember, 2020 14:31 Del Del Del

I denne utgaven av IndustriparkNytt kan du blant annet lese om et vellykket fjernvarmerør prosjekt (s. 6-7), om at Celsa tar i bruk Mixed Reality briller i driften (s. 4-5) om en gladnyhet for Arctic Cluster Team (s. 8-9). Du finner også en sak om digitale industrivernøvelser (s. 10-11) og et historisk tilbakeblikk til tidlig 2000-tallet om situasjonen for Rana-industrien (s. 14-15).

Dette er årets femte utgave, og den er full av spennende lesestoff.

Les hele IndustriparkNytt 5-2020 her

God lesing!

Del Del Del