Årets siste utgave av IndustriparkNytt er ute!

IndustriparkNytt 6-2020

29 December, 2020 10:13 Del Del Del

I denne utgaven av IndustriparkNytt kan du blant annet lese om fremdriften med oppbyggingen av Vitensenter Nordland, et initiativ med 19 eiere fra blant annet industri og næringsliv (s. 4-5), om at Mo Fjernvarme tar i bruk en ny metode for å avdekke lekkasjer i fjernvarmenettet (s. 6-7) om betydnignen for hydrogenprosjeket i Mo Industripark at Norge nå er med i IPCEI for hydrogen (s. 8-9).

Du finner også en sak om Smeltedigelen som er på jakt etter flere partnere  (s. 10-11) og et historisk tilbakeblikk på aktiviteter de siste fem år  for å lykkes med det grønne skiftet (s. 14-15).

Dette er årets siste utgave, som byr på interessant lesestoff fra industrien.

Les hele IndustriparkNytt 6-2020 her

God lesing!

Del Del Del