Mye spennende lesestoff i årets første utgave av informasjonsavisen for Mo Industripark., som nå kommer i ny drakt og med nytt navn.

Informasjonsavisen for Mo Industripark er fornyet

28 februar, 2020 17:05 Del Del Del

Informasjonsavisen for Mo Industripark kommer nå i ny drakt og med nytt navn! Tidligere het utgivelsen som kommer i seks utgaver hvert år, Gule Sider. Nå går den under navnet IndustriparkNytt.

Du finner fortsatt like mye spennende lesestoff i avisen fra aktiviteter og nyvinninger blant de mange bedriftene i industriparken. I tillegg har vi også i år en jubileums-spalte vi har kalt “tilbakeblikk”, i anledning at vi i 2020 markerer at det er 65 år siden oppstarten av A/S Norsk Jernverk, som la grunnlaget for det som etterhvert ble til Mo Industripark (s. 20/21).

I tillegg finner du flere saker fra noen av verkstedbedriftene i parken med kompetanseheving hos Imtas (s. 6-7),  jubileum hos Miras (s. 13) og ny konsernsjef i Momek Group (s. 18). Du kan også lese om arbeid med svevestøvreduksjon (s. 10-11) og se en spennende sak om gassklokka i industriparken (s. 8-9).

Les hele IndustriparkNytt 1-2020 her.

God lesing!

Del Del Del