Inspirasjonsdag i Mo Industripark for studentene på bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling ved Nord universitet, Campus Helgeland.

Inspirasjonsdag for studenter

19 januar, 2023 9:52 Del Del Del

Til våren skal avgangsstudentene på bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling ved Nord universitet, Campus Helgeland, skrive sin avsluttende bacheloroppgave. Mo Industripark inviterte derfor studentene til inspirasjonsdag.

Inspirasjonsdag
Under Kompetansejakten på Campus Helgeland tidligere i år var det lagt opp til speed-dating mellom studenter og bedrifter. Formålet er å knytte studentene og næringslivet tettere sammen, og inspirere studentene til å skrive om en lokal bedrift. Her møtte Synne Hansen, som er controller ved økonomiavdelingen i Mo Industripark AS, studenter, studentledere og ansatte ved Nord universitet. Alle uttrykte det samme: De ønsket et tettere samarbeid med næringslivet. Studentene var veldig interessert i å lære mer om industrien i Rana.

Synne var selv student for bare noen få år siden, og husker godt hvordan det var da hun begynte på sin bacheloroppgave våren 2021.

– Jeg husker hvor vanskelig jeg syntes det var å bestemme meg for hva jeg skulle skrive om. Da jeg hørte hva studentene uttrykte under kompetansejakten, måtte vi bare lage et opplegg for å inspirere dem til å skrive om industrien, forteller Hansen.

Inspirasjonsdagen er dermed Synnes svar på hva hun skulle ønske at hun ble invitert til da hun var student.

Synne Hansen, som er controller ved økonomiavdelingen i Mo Industripark AS, ønsker studentene velkommen.

Omvisning i Mo Industripark
Studentene startet dagen med en omvisning inne i Mo Industripark, der de blant annet fikk høre om hvordan gassklokka bidrar til å gjøre parken sirkulær, se tomta hvor Freyr sin Giga Arctic-fabrikk skal bygges og høre hvordan man får fisk til å trives i et industriområde. Etter en god time på rundtur i parken, ble studentene satt av ved Blåbygget for å ha lunsj og høre på presentasjoner fra bedriftene.

Nord Universitet
Fra Nord universitet var studiekoordinator Morten Dahle Selfors og førsteamanuensis Marit Breivik-Meyer til stede. De ga en generell innføring i hva en bacheloroppgave er, og hva den innebærer. De snakket også om krav, fremgangsmåter og ulike temaer som er relevant for bacheloroppgaver, i tillegg til relevant forskning som gjennomføres på campus for øyeblikket. Her var det mye spennende som studentene kunne hekte en bacheloroppgave på, hvis de ønsket.

For Dahle Selfors er det ingen tvil om hva han synes om samarbeidet med næringslivet.

– Vi har et utstrakt samarbeid med en rekke bedrifter og virksomheter fordi vi har en ambisjon om at våre studenter skal få anledning til å bruke kunnskapene og ferdighetene sine i praksis før endt utdanning. Dette gir studentene verdifull erfaring som en integrert del av studiet, samtidig som at de bidrar med nye og verdifulle perspektiver for organisasjonene, sier Dahle Selfors.

Førsteamanuensis og emneansvarlig for bacheloroppgavene ved Handelshøgskolen Nord, Marit Breivik-Meyer var veldig fornøyd med initiativet og håper på videre samarbeid.

– Inspirasjonsdagen var et flott initiativ av Mo Industripark, hvor Synne har planlagt et relevant og innholdsrikt program for studentene. Omvisningen, samt påfølgende presentasjoner fra hver enkelt bedrift inspirerte studentene i forhold til mulige tema til bacheloroppgaven. Dette var en fantastisk dag hvor vi fikk vite mer om hva som skjer i Industriparken, og jeg håper vi får til dette neste år også, sier Breivik-Meyer.

F.v.- Førsteamanuensis Marit Breivik-Meyer og studiekoordinator Morten Dahle Selfors.

Bedriftene
Hver av bedriftene som deltok fikk ti minutter til å presentere seg og fortelle om hva de gjør i det daglige. De fikk også muligheten til å trekke fram utfordringer de har hatt, suksessfulle prosjekter og spennende muligheter som undersøkes fremover.

Bedriftene som deltok var Mo Industripark AS ved Kim-André Åsheim, Mo Fjernvarme AS ved Tonje Tetmo Juliussen, Svabo Industrinett AS ved Odd Husnes, Celsa Armeringsstål AS ved Evita Bakken Sandvær og Haneseth Energi AS ved Øyvind Brattland.

Øyvind Brattland, som faktisk både var til stede som student og representant for Haneseth Energi AS, hadde stor nytte av å få presentere sin problemstilling for de andre studentene.

– Dette har vært kjempenytting fra begge sider, men kanskje spesielt nyttig å få satt lys på problemstillingen som jeg har fra andre studenters perspektiv, forteller Brattland.

Daglig leder i Haneseth Energi AS, Øyvind Brattland.

Studentene
Etter en spennende dag med mye informasjon og mange inntrykk hadde studentene mer enn nok å ta til seg, og det er ingen tvil om at dagen var nyttig. En av studentene som deltok på inspirasjonsdagen og lot seg inspirere var tredjeårsstudent på bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling Andrine Lund Skjellhaug

– Dette var en svært spennende dag som har gitt stor inspirasjon til bacheloroppgaven, forteller en fornøyd Skjellhaug.

Andrine Lund Skjellhaug, tredjeårsstudent i Bachelor i Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.


Studentene på bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling ved Nord universitet, Campus Helgeland. Fremst sitter daglig leder i Mo Fjernvarme AS, Tonje Tetmo Juliussen.

Del Del Del