Fv. Markedssjef i Helgeland Kraft Arild Markussen, administrerende direktør i Mo Industripark AS Arve Ulriksen, ordfører i Rana kommune Geir Waage og administrerende direktør i Bitfury Valery Vavilov.

Internasjonal gigant etablerer Norges største datasenter i Mo Industripark

20 mars, 2018 13:40 Del Del Del

Bitfury, et av verdens ledende teknologiselskap innen blokkjedeteknologi, velger Mo i Rana for etablering av sitt nye energieffektive datasenter og investerer rundt 274 millioner kroner (35 millioner USD) i infrastruktur knyttet til datasenteret. 

Administrerende direktør i Bitfury, Valery Vavilov annonserte nyheten på en pressekonferanse i Mo i Rana i dag. Bitfurys satsing i Norge vil i første omgang skape mer enn 30 lokale jobber og selskapet håper å ekspandere virksomheten sin ytterligere på sikt. Målt i kraftforbruk blir dette i nasjonal sammenheng den største datasentersatsningen hittil. Bitfury er bransjeledende når det kommer til utvikling av reguleringer, standarder og «best practice» innen blokkjedeteknologien (blockchain).

Strategisk viktig
På datasenterlokasjonen i Mo i Rana slapp Vavilov nyheten om at selskapet utvider driften sin til Norge og legger virksomheten til Mo Industripark. Han uttalte at Norge er et ekstraordinært land når det kommer til innovasjon og et viktig geografisk område for vekst for blokkjedeteknologien. Han berømmet i tillegg norske myndigheters fokus på å skape et fornuftig skattesystem som insentiverer utenlandske investorer.

– Bitfury er forpliktet til å redusere karbonavtrykk. Derfor er det strategisk viktig for oss å etablere datasenteret i Norge som har rik tilgang på fornybar kraft. Vi tror at blockchain-teknologien og kryptovaluta endrer verden vi lever i. Det vil gjøre livene enklere. Vi lever i en digital verden, men alt av verdi er fremdeles på papir. Det er fordi internett ikke ble laget for sikre transaksjoner. Blockchainteknologi og kryptovaluta er designet for dette formålet. Om vi kan bruke denne teknologien i årene fremover kan vi overføre verdiene våre, like enkelt som vi overfører informasjon. Om vi omregistrerer en bil, eller skifter eier på et hus kan det ta dager, uker eller måneder. Med denne teknologien kan verditransaksjoner gjøres på få minutter, forteller Vavilov og legger til.

– I dag er bitcoin-blockchain den sikreste blockchain i verden, og sikkerheten omkring slike transaksjoner er svært viktig. Jeg takker for partnerskapet og håper at dette bare er begynnelsen. Vi åpner ikke bare et datasenter i Mo i Rana, men vi vil også starte et opplæringsprogram på blockchain og kryptovaluta, og forhåpentligvis starte implementering av blockchain i ulike sektorer av den norske økonomien. Norge er en optimal match for Bitfurys fokus på kreativitet, innovasjon og vekst. Vi ser frem til å identifisere nye kundeforhold og utforme produkter og løsninger de trenger for at bedriftene skal kunne driftes sikrere og mer effektivt.

Fv. ordfører i Rana kommune, Geir Waage og administrerende direktør i Bitfury, Valery Vavilov.


Størst i Norge

Bitfury er bransjeledende på verdensbasis når det kommer til utvikling av reguleringer, standarder og «best practice» innen blockchainteknologien. Selskapet tilbyr en rekke tjenester knyttet til blokk-kjedeteknologi og bygger nå sitt nye datasenter hvorfra de tilbyr tjenester basert på denne teknologien. Datasenteret er foreløpig lokalisert på to ulike lokasjoner i Mo Industripark i Mo i Rana, den tredje største byen i Nord-Norge. Datasenteret blir det første i sitt slag i Norge, altså et datasenter basert på blockchainteknologien, og det hittil største målt i kraftforbruk.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte i forkant av pressekonferansen at han er fornøyd med nyetableringen.

– Det er gledelig at Bitfury Group har valgt å etablere deres nye datasenter i Norge i Mo i Rana. Data som ressurs vil øke i viktighet for næringslivet og for samfunnet for øvrig. Dette representerer en stor økonomisk mulighet for norske selskap. Datasenterindustrien vokser fort og besørger Norge med muligheter for økonomisk vekst og nye jobber, uttalte næringsministeren.

Et av verdens mest energieffektive datasenter
Den gjennomsnittlige effektiviteten når det kommer til datasenterets kraftforbruk (PUE) er 1.05 eller lavere, noe som gjør det til et av de mest energieffektive i verden. Bitfurys strømforbruk vil være på 350 GWh årlig basert på 100 prosent fornybar vannkraft levert av Helgeland Kraft. Vannkraften kommer med opprinnelsesgaranti fra blant annet prisbelønnede Øvre Forsland kraftverk.

– Helgeland er en region med fornybar kraft. Dette gir oss et konkurransefortrinn når bedrifter med fokus på miljø leter etter nye lokaliteter. Vårt mål er at den fornybare kraften vi produserer lokalt, brukes på Helgeland slik at vi kan øke aktiviteten her. Jeg vil gjerne gi ros til Mo Industripark som har sørget for fasiliteter slik at Bitfury kunne etablere seg her. Mo industripark har et sterkt fokus på grønn og bærekraftig industri. Det passer fint med Helgeland Krafts ønske om å selge fornybar kraft til disse kundene. Vi er svært glade for at Bitfury har valgt å etablere seg i Mo i Rana. Det skaper mer aktivitet og arbeidsplasser i regionen, og vi er svært stolte over at Bitfury har valgt Helgeland Kraft som sin strømleverandør. At Bitfury har kjøpt opprinnelsesgarantier viser også at Bifury tar et viktig miljøansvar, sier markedssjef i Helgeland Kraft, Arild Markussen.

Bitfury tar i første omgang sikte på å ha mellom 30 og 35 lokale ansatte i Mo i Rana for å drifte datasenteret.

I tillegg til å drifte datatsenteret, har Bitfury engasjert verkstedgiganten Momek til å produsere og levere mobile datasenter enheter til datasenteret i Mo i Rana. Dette gjør at de kan komme i gang med driften raskt og har stor fleksibilitet.

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage, fikk æren av å klippe snoren under åpningen av datasenteret Bitfury.


Avgjørende med godt samarbeid

Administrerende direktør i Mo Industripark as Arve Ulriksen er meget fornøyd med at forhandlingene om etableringen førte frem, og løfter frem flere nøkkelaktører.

– Dette vil bety mye for utviklingen av datasenterindustrien på Helgeland, og samtidig er dette sterkt signal om at nettopp Nordland er blant de mest konkurransedyktige lokasjonene i verden for denne type virksomhet takket være det stabile klimaet, tilgjengelige landområder, høy industrikompetanse og et betydelig vannkraftoverskudd, uttalte Ulriksen og trakk frem innsatsen fra sin ledergruppe samt interne ressurspersoner som viktig for denne suksessen. I tillegg har god dialog og støtte fra Nordland Fylkeskommune, Rana Kommune og Helgeland Kraft vært avgjørende, understreket Ulriksen.

Markedssjef i Mo Industripark AS, Jan Gabor, har sittet sentralt i forhandlingene med Bitfury og er som Ulriksen tydelig på at dette ikke kunne ha vært gjennomført uten god støtte fra Nordland Fylkeskommune og Rana Kommune. I tillegg har det vært avgjørende med et godt samarbeid med det lokale kraftselskapet, Helgeland Kraft. Mo Industripark AS har meget høy kompetanse innen kraftforedlende industri og vet godt hvilke forventninger denne kundegruppen har.

– Vi kjenner ikke til noen andre etableringer som klarer å levere en kapasitet på 350 GWh i løpet av noen få måneder, sier Gabor og tilføyer; Vi ser også at etablert infrastruktur og tilgang på mange ulike lokale leverandører som kan mobilisere og levere store industriprosjekt på kort tid, er et unikt konkurransefortrinn i Mo Industripark.

Stort potensial i datasenter
Det finnes i dag flere datasentre i alle de andre nordiske landene bortsett fra Norge. Etablering av disse datasentrene har ført til store positive ringvirkninger for regionene de er etablert i.

Menon Economics, et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk, har i en rapport fra mai 2017 estimert at «…det er sannsynlig at de økonomiske effektene av datasenter vil være store. I tillegg er det også sannsynlig at den digitale infrastrukturen som legger til rette for datasenteret også kan komme andre næringsaktører og samfunnet forøvrig til gode». Dette har allerede lokale leverandører som Momek og Helgeland Kraft merket godt i tillegg til Mo Industripark as. Ordfører i Rana kommune, Geir Waage er også fornøyd med nyetableringen.

– Jeg ønsker Bitfury velkommen til Mo i Rana, kanskje den best bevarte hemmeligheten i Nord-Norge, men det var frem til nå. I dag etablerer Bitfury morgendagens industri, på det best tenkelige stedet da Rana kommune har åtte kraftverk som produserer fornybar energi. Jeg tror at Bitfury, sammen med datasenteret Arctic Circle Data Center, vil bli begynnelsen på en ny industriell æra her i byen. Jeg vil gjerne understreke viktigheten av å utvikle ny industri og teknologi basert på grønn energi i Mo i Rana, med potensial til å skape vekst både av arbeidsplasser og innbyggere, uttaler ordfører i Mo i Rana, Geir Waage.

Fv. Administrerende direktør i Mo Industripark AS Arve Ulriksen, ordfører i Rana kommune Geir Waage og administrerende direktør i Bitfury Valery Vavilov.


Bygger et digitalt kompetansemiljø i nord

Som et ledd i utviklingen av digital kompetanse, fremhever Ulriksen at denne datasenteretableringen vil gi stor drahjelp i arbeidet med å bygge opp kompetansemiljø innen digitalindustrien i Nord-Norge.

– Vi mener at flere datasenteraktører og leverandører til denne industrien vil bli tiltrukket av et slikt miljø og bidra til å styrke regionen ytterligere, understreker han.

Ulriksen, som selv sitter i styringskomiteen til Digital21, har lenge påpekt at nye teknologiske gjennombrudd og digitalisering vil endre store deler av vårt samfunn, og at man må arbeide hardere for at bedrifter i nord ikke kommer i bakleksa i denne sammenheng.

– Etableringen av Bitfury i Mo Industripark sammen med vår egen datasentersatsing gjennom selskapet Arctic Circle Data Center AS, samt vår Node-status i Toppindustrisenteret Digital Norway, vil bidra til å gi oss legitimitet på det digitale fagfeltet. Dette ståstedet skal selvsagt være en plattform for digitaliseringsarbeidet i Nord, avslutter Ulriksen.

Om The Bitfury Group

  • The Bitfury Group er et verdensledende full-service blokkjedeteknologi-selskap og en av de største private infrastruktur tilbyderne i blokkjede-økosystemet
  • Bitfury utvikler og leverer både software og hardware løsninger etterspurt av offentlige og private aktører, organisasjoner og individer som muliggjør sikker overføring av ressurser ved hjelp av blokkjedeteknologi.
  • Bitfury er bransjeledende på verdensbasis når det kommer til utvikling av reguleringer, standarder og «best practice» innen blokkjedeteknologien
  • Selskapet har allerede datasentre på Island, i Canada og i Georgia. I tillegg har de en rekke kontorer i USA, Russland, Kina, Ukraina, Latvia og Nederland, hvor hovedkontoret ligger i sistnevnte.

Om Mo Industripark

  • Nord-Norges største industripark med 2400 arbeidsplasser
  • 108 Bedrifter innen prosess- og mineralindustri i tillegg til stor mekaniskverksted-aktivitet og en rekke andre tjensteleverandører til bla. havbrukssektoren, datasenteraktører og olje og gass-sektoren
  • Årlig omsetning: 7 mrd NOK, hvorav 5 mrd NOK går til eksport
  • Mo Industripark as: eiendoms og infrastrukturselskapet i Mo Industripark som utvikler og drifter tomter, arealer, veier, kaianlegg i industriparken samt er totalleverandør av tjenester til aktører i parken og leverer strøm, vann, gasser, fiberkabel, fjernvarme og sikkerhetstjenester i tillegg til ovennevnte. Jobber også for at industrien skal ha best mulige rammevilkår.

 

Del Del Del