Daglig leder i MIP Miljøkraft AS, Tore Rafdal, forteller at prosjektet med to nye kraftverk i Leiråga går etter planen.

Investerer 200 millioner i kraftverk

12 juni, 2019 12:53 Del Del Del

MIP Miljøkraft satser hardt på produksjon av grønn energi. Fra før driver de fire småkraftverk, og byggeprosessen av to nye i Leiråga på Melfjellet nærmer seg nå innspurten. Daglig leder i MIP Miljøkraft AS, Tore Rafdal, forteller at fremdriften er fin og at utbyggingen er i rute.

– Tidsrammen for prosjektet er slik at vi skal ha produksjon i Øvre Leiråga allerede i oktober i år, mens Nedre Leiråga kommer i produksjon i april 2020, forteller Rafdal.

– Ferdigstillinga av Øvre Leiråga er bra i henhold til planen, mens vi for Nedre Leiråga har forskjøvet det noe, legger han til.

Tidkrevende arbeid

I rørtraseene og tunnelene skal det til sammen legges omkring to kilometer med rør før de er ferdige, og Rafdal forteller at mye av rørgata til Øvre Leiråga nå er lagt. Det er solide rør med en diameter på 1600 millimeter som skal på plass.

Legging av slike rørgater er et møysommelig og tidkrevende arbeid. Det skal avdekkes, sprenges og fjernes masser. Steinen som tas ut knuses og legges tilbake i rørgata, slik at de får dekket en del av de sårene som naturen påføres.

– Når rørene er på plass er det viktig å sørge for at de ikke komprimeres og mister sirkelformen. Det er et arbeid som definitivt må gjøres med omhu, sier Rafdal.

– Og, legger han til, vi skal også forsere elva og legge rør under den, der det i tillegg skal legges forsterkninger rundt rørene. Det er et utfordrende og vanskelig arbeid, som ikke kan gjøres dersom man har høy vannføring.

– I anlegget i Øvre Leiråga vil det være to maskiner. En Peltonturbin er allerede montert, og så skal det også inn en stor Francisturbin. Den kommer oppover 21. juni, så det er ikke lenge til at også den monteres, avslører han.

– Nedre Leiråga er et tunnelanlegg, så der er det ikke så mange meterne med rør som skal legges for å nå inn til kraftstasjonen. I dette anlegget skal vi inn med en Capellan-maskin, da disse er bedre egnet for lave trykkfall, fortsetter han.

Øvre Leiråga kraftstasjon tar form. Her vil det produseres 26 Gwh.


Engasjerer lokale entreprenører

Hovedentreprisen i prosjektet er det Øijord og Aanes som har. De er også en del av eierskapet i MIP Miljøkraft med sine 44 prosent av aksjene. Mo Industripark AS eier resterende 56 prosent.

– Prislappen på disse to nye kraftverkene er på omlag 200 millioner kroner, og av disse går nærmere 140 millioner til lokale leverandører. Det resterende går til turbiner som leveres fra en produsent i Østerrike.

– Strømmen fra disse to anleggene kobles sammen, og vi har nå lagt jordkabel fra Leiråneset og ned til Sandaurneset. Derfra skal vi legge sjøkabel ned til Yttralenningen, og denne er det meningen skal på plass i løpet av sommeren i år. Videre fra Yttralenningen legger vi jordkabel langs sida av Risfjellet og ned til Langvatn trafostasjon ved Selforssjøen. Denne nye trafostasjonen er det Helgeland Kraft som skal bygge, forteller Rafdal.

– Bygginga av dette strømnettet ligger også inne i prosjektsummen på 200 millioner, legger han til.

Inne i Øvre Leiråga kraftstasjon er allerede en Peltonturbin montert.


Mye kraft

Øvre Leiråga skal produsere om lag 26 Gwh. I Nedre Leiråga er fallhøyden vesentlig mindre, og der vil det produseres 8,6 Gwh. Totalt blir det altså 34,6 Gwh fra de to kraftverkene.

– Krafta selger vi direkte på nettet og vi har en avtale med SKS Handel AS på Fauske, som står for salget av den produksjonen vi har. SKS har jo base i Nordland, og på den måten får vi bruke en lokal aktør også i salgsfasen, sier Rafdal. 

– Krafta fra disse to anleggene vil vel dekke behovet til omtrent 1700 husstander, og holder kraftprisene seg som i dag, lever vi godt med det. Da blir det butikk av produksjonen, avslutter han.

Konkurransefortrinn

Administrerende direktør i Mo Industripark AS, majoritetseier i MIP Miljøkraft, sier satsingen på småkraft er sentralt i selskapets strategi.
– Da MIP AS i 2017 gikk sammen med Øijord og Aanes om å etablere MIP Miljøkraft, var det fordi tilgangen på fornybar energi henger sammen med utviklingen av grønn industri. Vi mener det er en styrke for regionen at det er et overskuddsområde på miljøvennlig kraft, noe vi ser at internasjonale aktører etterspør når de leter globalt etter områder å etablere seg i. Vår satsing på småkraft er et av flere bidrag for å sikre konkurransekraft i vår region og ikke minst fører det til økt aktivitet for eksempelvis det lokale leverandørmiljøet, forklarer Arve Ulriksen.

Arbeidet helt øverst ved vanninntaket pågår for fullt.

 

 

Del Del Del