Med punktene fra dronerapporten som utgangspunkt, kan vi enda mer nøyaktig plassere søkeinstrumentet vårt langs fjernvarmetraseen for å sjekke mulige lekkasjer, sier driftsingeniør Ronny Tustervatn Straum i Mo Fjernvarme.

Jakter mulige lekkasjer – fra luften

16 desember, 2020 16:04 Del Del Del

Mo Fjernvarme leverer miljøvennlig overskuddsenergi til store deler av Mo i Rana og er blant de første fjernvarmeselskapene i Norge som benytter droneteknologi med infrarødt kamera for å finne lekkasjer i nettet.

NY NØYAKTIG TEKNOLOGI
For å effektivisere prosessen ved leting etter lekkasjer, har Mo Fjernvarme engasjert Orbiton AS til å fotografere hele fjernvarmenettet med drone utstyrt med et avansert infrarødt kamera som «ser» de nedgravde fjernvarmerørene.

– Fjernvarmetraseen er lagt inn i drona med nøyaktige koordinater så den vet akkurat hvor den skal fly. Kameraet ser alt som utvikler varme. Det er utrolig fintfølende, og kameraet er i stand til å se temperaturforskjeller på tidels grader. Derfor kan vi se avtrykket av fjernvarmerørene som ligger en meter under bakken, forklarer daglig leder i Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen.

Droneflyvningen ble foretatt nattestid i oktober for å samle inn data. Dette er en ny metode Mo Fjernvarme nå tester ut som en del av vedlikeholdsregimet til selskapet.

– Å bruke infrarødt kamera på fjernvarmenettet har blitt gjort mange steder, også her i Mo i Rana, men da fra bakkenivå. Men man kommer ikke til alle steder og man får ikke et ordentlig overblikk. Det som er nytt er at man har montert kameraet i en drone og at kameraet er eksepsjonelt følsomt, og at man kan fotografere hele fjernvarmenettet i løpet av ei natt, fortsetter Sund-Olsen.

Orbiton AS gjennomførte oppdraget for Mo Fjernvarme en natt i oktober. Tiden etter at det begynner å bli kaldt, før snøen kommer, og før det er blitt veldig kaldt er optimalt for denne jobben.

INTELLIGENT PROGRAMVARE
I etterkant av fotografering har bildene blitt analysert av selskapet som leverer programvaren.

– Selskapet bruker en form for intelligent programvare (AI) for å gå over alle de bildene som er tatt og kartlegger punktene og kategoriserer de. Det gjøres ved å kombinere bruk av dataintelligens og mennesker som gjør evalueringer av bildene før det blir rapportert. Vi har nylig mottatt rapporten og har startet med å gå gjennom de punktene som er kategorisert som viktigst å sjekke ut, forklarer Sund-Olsen.

Hvis dronen har registrert et område som har en temperaturforskjell på 3 til 5 grader høyere enn forventet temperatur, vil dette området lyse opp og bli kategorisert og lagt inn i et kart.

– På de stedene som skiller seg ut ved at det er varmere enn ellers langs traseen, kan det være grunn til å mistenke lekkasje. I rapporten vi har fått er det påpekt et antall slike funn som har lekkasjekarakteristikk som er kategori A. Disse punktene sjekker vi aller først. Det finnes også kategori B til F, som alle har lavere klassifisering enn A, forteller driftsingeniør i Mo Fjernvarme, Ronny T. Straum.

Også de øvrige kategoriene sjekkes.
– Kategori B er punkter som er merket på kartet som kan være lekkasje, men som ikke har typisk lekkasjekarakteristikk. Men også disse bør sjekkes. Kategori C er kjente konstruksjonsforhold som gir synlig varmeøkning. Vi har en bra oversikt over disse i kategori C, eksempelvis vil alle kumlokk vises som kategori C og vil være varmere enn resten av omgivelsene. Det er gjort flere interessante funn og observasjoner, som vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere av oss, forklarer Straum.

Punkter langs fjernvarmetraseen som er varmere enn normalen, lyser opp og indikerer et mulig punkt som bør sjekkes ut i rapporten Mo Fjernvarme nå har mottatt.

EFFEKTIVISENDE SUPPLEMENT
Drammen Fjernvarme er det første selskapet i Norge som har tatt i bruk denne teknologien og de har hatt gode resultater. Mo Fjernvarme håper denne teknologien kan bli et nyttig supplement også for dem.

– Små lekkasjer har vi med jevne mellomrom,
og disse er viktig å utbedre før de blir store. Det er nettopp de små lekkasjene som er mest tidkrevende og de vanskeligste å oppdage. Man må ut å lete, og gjerne seksjonere nettet. Vi har vært på jakt etter et system som kan hjelpe oss med å effektivisere leteprosessen, og denne metoden kan være den rette, sier Sund-Olsen.

MER METODISK
For øyeblikket sjekker Mo Fjernvarme alle kategori A-punktene og gjør kontrollmålinger på disse.

– Vi har lekkasjetråder i kobber i hele fjernvarmenettet som vi har brukt for å detektere lekkasjepunkter, men de er mye enklere å lete mer metodisk nå når vi vet akkurat hvor vi skal sette instrumentet ut ifra varmeindikasjon i rapporten. Finner vi en lekkasje gjennom denne jobben er det kjempeinteressant å gjennomføre ny inspeksjon om noen år. Da vil vi se om ting har utviklet seg og ha et bedre grunnlag for planlegging og utbedring på fjernvarmenettet. Dette vil også kunne bidra til lavere vedlikeholdskostnader for oss, forteller Straum.

– Det er bra for oss og sikrer kvaliteten på leveransen til kundene våre, tilføyer Sund- Olsen avslutningsvis.

Punkter langs fjernvarmetraseen som er varmere enn normalen, lyser opp og indikerer et mulig punkt som bør sjekkes ut i rapporten Mo Fjernvarme nå har mottatt.

OM MO FJERNVARME

  • Fjernvarmeaktiviteten på Mo startet i 1985
  • Produserte 89,1 GWh fjernvarme i 2019
  • Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.
  • 32 km fjernvarmetrase fra industriparken og rundt hele byen
  • 4 ansatte
Del Del Del