Jan Gabor, direktør eiendomsutvikling i Mo Industripark AS

Jan Gabor oppnevnt til CLIMITs programstyre

22 juni, 2022 12:35 Del Del Del

Nylig ble direktør eiendomsutvikling i Mo Industripark, Jan Gabor, oppnevnt til CLIMITs programstyre av Olje- og energidepartementet.

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Jan Gabor gleder seg til å ta fatt på oppgaven, og ser fram til første møte i oktober.

-Utvikling av karbonfangstteknologi er viktig for å redusere klimautslipp, samtidig som det gir store muligheter til utvikling av nye forretningsområder for oss, sier han.

Gabor påpeker at karbonfangstteknologi gir store muligheter for å bygge opp nye kompetansemiljø i Mo Industripark.

-I Mo Industripark skal vi allerede i august starte installasjonen av et pilot-karbonfangstanlegg. Prosjektet vil gi nødvendig kunnskap for å kunne gå videre i arbeidet med planlegging av fullskala fangstanlegg til lagring av CO2. Dette gir oss også muligheten til å utvikle nye produkter, som e-fuel, som igjen skaper arbeidsplasser, inntekter og nye eksportmuligheter.

CLIMIT har som oppgave å gi økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi. Formålet er å utvikle kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger for å øke utbredelsen av CO2-håndtering. Utnyttelse av nasjonale fortrinn er også sentralt.

Programmet administreres i fellesskap av Gassnova SF og Norges Forskningsråd. Gassnova er leder for sekretariatet og har ansvar for CLIMIT Demo. Norges Forskningsråd har ansvar for CLIMIT FoU.

Fakta:

Mer informasjon om CLIMIT: https://climit.no/om-climit/

 

Del Del Del